Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Thu Dec 08 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) None
Lightning Talks 5B-1
Devansh Arpit · Xiaojun Xu · Zifan Shi · Ivan Skorokhodov · Shayan Shekarforoush · Zhan Tong · Yiqun Wang · Shichong Peng · Linyi Li · Ivan Skorokhodov · Huan Wang · Yibing Song · David Lindell · Yinghao Xu · Seyed Alireza Moazenipourasil · Sergey Tulyakov · Peter Wonka · Yiqun Wang · Ke Li · David Fleet · Yujun Shen · Yingbo Zhou · Bo Li · Jue Wang · Peter Wonka · Marcus Brubaker · Caiming Xiong · Limin Wang · Deli Zhao · Qifeng Chen · Dit-Yan Yeung
Panel
Thu Dec 08 09:15 AM -- 09:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 5B-1: Convergence for score-based… & Learning (Very) Simple…
Sitan Chen · Yixin Tan
Lightning Talk
Thu Dec 08 09:30 AM -- 09:45 AM (PST) None
Lightning Talks 5B-2
Conglong Li · Mohammad Azizmalayeri · Mojan Javaheripi · Pratik Vaishnavi · Jon Hasselgren · Hao Lu · Kevin Eykholt · Arshia Soltani Moakhar · Wenze Liu · Gustavo de Rosa · Nikolai Hofmann · Minjia Zhang · Zixuan Ye · Jacob Munkberg · Amir Rahmati · Arman Zarei · Subhabrata Mukherjee · Yuxiong He · Shital Shah · Reihaneh Zohrabi · Hongtao Fu · Tomasz Religa · Yuliang Liu · Mohammad Manzuri · Mohammad Hossein Rohban · Zhiguo Cao · Caio Cesar Teodoro Mendes · Sebastien Bubeck · Farinaz Koushanfar · Debadeepta Dey
Panel
Thu Dec 08 09:45 AM -- 10:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 5B-2: Training and Inference… & Elucidating the Design…
Andy Shih · Tero Karras
Lightning Talk
Thu Dec 08 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) None
Lightning Talks 5B-3
Yanze Wu · Jie Xiao · Nianzu Yang · Jieyi Bi · Jian Yao · Yiting Chen · Qizhou Wang · Yangru Huang · Yongqiang Chen · Peixi Peng · Yuxin Hong · Xintao Wang · Feng Liu · Yining Ma · Qibing Ren · Xueyang Fu · Yonggang Zhang · Kaipeng Zeng · Jiahai Wang · GEN LI · Yonggang Zhang · Qitian Wu · Yifan Zhao · Chiyu Wang · Junchi Yan · Feng Wu · Yatao Bian · Xiaosong Jia · Ying Shan · Zhiguang Cao · Zheng-Jun Zha · Guangyao Chen · Tianjun Xiao · Han Yang · Jing Zhang · Jinbiao Chen · MA Kaili · Yonghong Tian · Junchi Yan · Chen Gong · Tong He · Binghui Xie · Yuan Sun · Francesco Locatello · Tongliang Liu · Yeow Meng Chee · David P Wipf · Tongliang Liu · Bo Han · Bo Han · Yanwei Fu · James Cheng · Zheng Zhang
Panel
Thu Dec 08 10:15 AM -- 10:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 5B-3: Leveraging Factored Action… & Skills Regularized Task…
Minjong Yoo · Shengpu Tang
Lightning Talk
Thu Dec 08 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) None
Lightning Talks 5B-4
Yuezhi Yang · Zeyu Yang · Yong Lin · Yi.shi Xu · Linan Yue · Tao Yang · Weixin Chen · Qi Liu · Jiaqi Chen · Dongsheng Wang · Baoyuan Wu · Yuwang Wang · Hao Pan · Shengyu Zhu · Zhenwei Miao · Yan Lu · Lu Tan · Bo Chen · Yichao Du · Haoqian Wang · Wei Li · Yanqing An · Ruiying Lu · Peng Cui · Nanning Zheng · Li Wang · Zhibin Duan · Xiatian Zhu · Mingyuan Zhou · Enhong Chen · Li Zhang
Panel
Thu Dec 08 10:45 AM -- 11:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 5B-4: Predictive Querying for… & On the difficulty…
Alex Boyd · Jonas Mikhaeil