Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Wed Dec 07 05:00 PM -- 05:15 PM (PST) None
Lightning Talks 4B-1
Alexandra Senderovich · Zhijie Deng · Navid Ansari · Xuefei Ning · Yasmin Salehi · Xiang Huang · Chenyang Wu · Kelsey Allen · Jiaqi Han · Nikita Balagansky · Tatiana Lopez-Guevara · Tianci Li · Zhanhong Ye · Zixuan Zhou · Feng Zhou · Ekaterina Bulatova · Daniil Gavrilov · Wenbing Huang · Dennis Giannacopoulos · Hans-peter Seidel · Anton Obukhov · Kimberly Stachenfeld · Hongsheng Liu · Jun Zhu · Junbo Zhao · Hengbo Ma · Nima Vahidi Ferdowsi · Zongzhang Zhang · Vahid Babaei · Jiachen Li · Alvaro Sanchez Gonzalez · Yang Yu · Shi Ji · Maxim Rakhuba · Tianchen Zhao · Yiping Deng · Peter Battaglia · Josh Tenenbaum · Zidong Wang · Chuang Gan · Changcheng Tang · Jessica Hamrick · Kang Yang · Tobias Pfaff · Yang Li · Shuang Liang · Min Wang · Huazhong Yang · Haotian CHU · Yu Wang · Fan Yu · Bei Hua · Lei Chen · Bin Dong
Panel
Wed Dec 07 05:15 PM -- 05:30 PM (PST) @ Virtual None
Panel 4B-1: Convolutional Neural Networks… & Uncovering the Structural…
Ruijia Wang · Mingguo He
Lightning Talk
Wed Dec 07 05:30 PM -- 05:45 PM (PST) None
Lightning Talks 4B-2
Artem Moskalev · Weixia Zhang · Vudtiwat Ngampruetikorn · Anna Sepliarskaia · Dingquan Li · David Schwab · Ivan Sosnovik · Xiongkuo Min · Arnold Smeulders · Guangtao Zhai · Guodong Guo · Xiaokang Yang · Kede Ma
Panel
Wed Dec 07 05:45 PM -- 06:00 PM (PST) @ Virtual None
Panel 4B-2: Decentralized Training of… & Sharper Convergence Guarantees…
Anastasiia Koloskova · Tianyi Zhang
Lightning Talk
Wed Dec 07 06:00 PM -- 06:15 PM (PST) None
Lightning Talks 4B-3
Zicheng Zhang · Mancheng Meng · Antoine Guedon · Yue Wu · Wei Mao · Zaiyu Huang · Peihao Chen · Shizhe Chen · yongwei chen · Keqiang Sun · Yi Zhu · chen rui · Hanhui Li · Dongyu Ji · Ziyan Wu · miaomiao Liu · Pascal Monasse · Yu Deng · Shangzhe Wu · Pierre-Louis Guhur · Jiaolong Yang · Kunyang Lin · Makarand Tapaswi · Zhaoyang Huang · Terrence Chen · Jiabao Lei · Jianzhuang Liu · Vincent Lepetit · Zhenyu Xie · Richard I Hartley · Dinggang Shen · Xiaodan Liang · Runhao Zeng · Cordelia Schmid · Michael Kampffmeyer · Mathieu Salzmann · Ning Zhang · Fangyun Wei · Yabin Zhang · Fan Yang · Qifeng Chen · Wei Ke · Quan Wang · Thomas Li · qingling Cai · Kui Jia · Ivan Laptev · Mingkui Tan · Xin Tong · Hongsheng Li · Xiaodan Liang · Chuang Gan
Panel
Wed Dec 07 06:15 PM -- 06:30 PM (PST) @ Virtual None
Panel 4B-3: Efficient Methods for… & Understanding Deep Contrastive…
Peng Zhao · Yuandong Tian
Lightning Talk
Wed Dec 07 06:30 PM -- 06:45 PM (PST) None
Lightning Talks 4B-4
Ziyue Jiang · Zeeshan Khan · Yuxiang Yang · Chenze Shao · Yichong Leng · Zehao Yu · Wenguan Wang · Xian Liu · Zehua Chen · Yang Feng · Qianyi Wu · James Liang · C.V. Jawahar · Junjie Yang · Zhe Su · Songyou Peng · Yufei Xu · Junliang Guo · Michael Niemeyer · Hang Zhou · Zhou Zhao · Makarand Tapaswi · Dongfang Liu · Qian Yang · Torsten Sattler · Yuanqi Du · Haohe Liu · Jing Zhang · Andreas Geiger · Yi Ren · Long Lan · Jiawei Chen · Wayne Wu · Dahua Lin · Dacheng Tao · Xu Tan · Jinglin Liu · Ziwei Liu · 振辉 叶 · Danilo Mandic · Lei He · Xiangyang Li · Tao Qin · sheng zhao · Tie-Yan Liu
Panel
Wed Dec 07 06:45 PM -- 07:00 PM (PST) @ Virtual None
Panel 4B-4: Rapidly Mixing Multiple-try… & On-Demand Sampling: Learning…
Eric Zhao · Changwoo Lee