Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Wed Dec 07 05:00 PM -- 05:15 PM (PST) None
Lightning Talks 4A-1
Jiawei Huang · Su Jia · Abdurakhmon Sadiev · Ruomin Huang · Yuanyu Wan · Denizalp Goktas · Jiechao Guan · Andrew Li · Wei-Wei Tu · Li Zhao · Amy Greenwald · Jiawei Huang · Dmitry Kovalev · Yong Liu · Wenjie Liu · Peter Richtarik · Lijun Zhang · Zhiwu Lu · R Ravi · Tao Qin · Wei Chen · Hu Ding · Nan Jiang · Tie-Yan Liu
Panel
Wed Dec 07 05:15 PM -- 05:30 PM (PST) @ Virtual None
Panel 4A-1: Rethinking Lipschitz Neural… & Robust Learning against…
Yizhen Wang · Bohang Zhang
Lightning Talk
Wed Dec 07 05:30 PM -- 05:45 PM (PST) None
Lightning Talks 4A-2
Barakeel Fanseu Kamhoua · Hualin Zhang · Taiki Miyagawa · Tomoya Murata · Xin Lyu · Yan Dai · Elena Grigorescu · Zhipeng Tu · Lijun Zhang · Taiji Suzuki · Wei Jiang · Haipeng Luo · Lin Zhang · Xi Wang · Young-San Lin · Huan Xiong · Liyu Chen · Bin Gu · Jinfeng Yi · Yongqiang Chen · Sandeep Silwal · Yiguang Hong · Maoyuan Song · Lei Wang · Tianbao Yang · Han Yang · MA Kaili · Samson Zhou · Deming Yuan · Bo Han · Guodong Shi · Bo Li · James Cheng
Panel
Wed Dec 07 05:45 PM -- 06:00 PM (PST) @ Virtual None
Panel 4A-2: Adaptively Exploiting d-Separators… & On the Complexity…
Blair Bilodeau · Ayush Sekhari
Lightning Talk
Wed Dec 07 06:00 PM -- 06:15 PM (PST) None
Lightning Talks 4A-3
Zhihan Gao · Yabin Wang · Xingyu Qu · Luziwei Leng · Mingqing Xiao · Bohan Wang · Yu Shen · Zhiwu Huang · Xingjian Shi · Qi Meng · Yupeng Lu · Diyang Li · Qingyan Meng · Kaiwei Che · Yang Li · Hao Wang · Huishuai Zhang · Zongpeng Zhang · Kaixuan Zhang · Xiaopeng Hong · Xiaohan Zhao · Di He · Jianguo Zhang · Yaofeng Tu · Bin Gu · Yi Zhu · Ruoyu Sun · Yuyang (Bernie) Wang · Zhouchen Lin · Qinghu Meng · Wei Chen · Wentao Zhang · Bin CUI · Jie Cheng · Zhi-Ming Ma · Mu Li · Qinghai Guo · Dit-Yan Yeung · Tie-Yan Liu · Jianxing Liao
Panel
Wed Dec 07 06:15 PM -- 06:30 PM (PST) @ Virtual None
Panel 4A-3: QUARK: Controllable Text… & Diffusion-LM Improves Controllable…
Xiang Li · Ximing Lu
Lightning Talk
Wed Dec 07 06:30 PM -- 06:45 PM (PST) None
Lightning Talks 4A-4
Yunhao Tang · LING LIANG · Thomas Chau · Daeha Kim · Junbiao Cui · Rui Lu · Lei Song · Byung Cheol Song · Andrew Zhao · Remi Munos · Łukasz Dudziak · Jiye Liang · Ke Xue · Kaidi Xu · Mark Rowland · Hongkai Wen · Xing Hu · Xiaobin Huang · Simon Du · Nicholas Lane · Chao Qian · Lei Deng · Bernardo Avila Pires · Gao Huang · Will Dabney · Mohamed Abdelfattah · Yuan Xie · Marc Bellemare
Panel
Wed Dec 07 06:45 PM -- 07:00 PM (PST) @ Virtual None
Panel 4A-4: Giving Feedback on… & Computationally Efficient Horizon-Free…
Dongruo Zhou · Evan Liu