Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Wed Dec 07 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) None
Lightning Talks 3A-1
Shu Ding · Wanxing Chang · Jiyang Guan · Mouxiang Chen · Guan Gui · Yue Tan · Shiyun Lin · Guodong Long · Yuze Han · Wei Wang · Zhen Zhao · Ye Shi · Jian Liang · Chenghao Liu · Lei Qi · Ran He · Jie Ma · Zemin Liu · Xiang Li · Hoang Tuan · Luping Zhou · Zhihua Zhang · Jianling Sun · Jingya Wang · LU LIU · Tianyi Zhou · Lei Wang · Jing Jiang · Yinghuan Shi
Panel
Wed Dec 07 09:15 AM -- 09:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 3A-1: Double Bubble, Toil… & Label Noise in…
Andrew Cullen · Chengyu Dong
Lightning Talk
Wed Dec 07 09:30 AM -- 09:45 AM (PST) None
Lightning Talks 3A-2
shuwen yang · Xu Zhang · Delvin Ce Zhang · Lan-Zhe Guo · Renzhe Xu · Zhuoer Xu · Yao-Xiang Ding · Weihan Li · Xingxuan Zhang · Xi-Zhu Wu · Zhenyuan Yuan · Hady Lauw · Yu Qi · Yi-Ge Zhang · Zhihao Yang · Guanghui Zhu · Dong Li · Changhua Meng · Kun Zhou · Gang Pan · Zhi-Fan Wu · Bo Li · Minghui Zhu · Zhi-Hua Zhou · Yafeng Zhang · Yingxueff Zhang · shiwen cui · Jie-Jing Shao · Zhanguang Zhang · Zhenzhe Ying · Xiaolong Chen · Yu-Feng Li · Guojie Song · Peng Cui · Weiqiang Wang · Ming GU · Jianye Hao · Yihua Huang
Panel
Wed Dec 07 09:45 AM -- 10:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 3A-2: Linear tree shap… & Exploring the Whole…
peng yu · Cynthia Rudin
Lightning Talk
Wed Dec 07 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) None
Lightning Talks 3A-3
Xu Yan · Zheng Dong · Qiancheng Fu · Jing Tan · Hezhen Hu · Fukun Yin · Weilun Wang · Ke Xu · Heshen Zhan · Wen Liu · Qingshan Xu · Xiaotong Zhao · Chaoda Zheng · Ziheng Duan · Zilong Huang · Xintian Shi · Wengang Zhou · Yew Soon Ong · Pei Cheng · Hujun Bao · Houqiang Li · Wenbing Tao · Jiantao Gao · Bin Kang · Weiwei Xu · Limin Wang · Ruimao Zhang · Tao Chen · Gang Yu · Rynson Lau · Shuguang Cui · Zhen Li
Panel
Wed Dec 07 10:15 AM -- 10:30 AM (PST) @ Virtual None
Panel 3A-3: Dynamic Inverse Reinforcement… & Single-phase deep learning…
Zoe Ashwood · Will Greedy
Lightning Talk
Wed Dec 07 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) None
Lightning Talks 3A-4
Jinzhi Zhang · Hao Jiang · Hongrui Cai · Qi Yi · Yang Jin · Zhi Tian · Rui Zhang · Wanquan Feng · Xiangxiang Chu · Ruofan Tang · yongzhi li · Yadong Mu · Zehuan Yuan · shaohui peng · Zheng Cao · Xiaoming Wang · Xuetao Feng · Xiaolin Wei · Jiaming Guo · Yadong Mu · Yan Wang · Jing Xiao · Xing Hu · Chunhua Shen · Ruqi Huang · Juyong Zhang · Zidong Du · LU FANG · xishan zhang · Qi Guo · Yunji Chen
Panel
Wed Dec 07 10:45 AM -- 11:00 AM (PST) @ Virtual None
Panel 3A-4: Reproducibility in Optimization:… & A framework for…
Kwangjun Ahn · Mathieu Dagréou