Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Tue Dec 06 05:00 PM -- 05:15 PM (PST) None
Lightning Talks 2B-1
Yehui Tang · Jian Wang · Zheng Chen · man zhou · Peng Gao · Chenyang Si · SHANGKUN SUN · Yixing Xu · Weihao Yu · Xinghao Chen · Kai Han · Hu Yu · Yulun Zhang · Chenhui Gou · Teli Ma · Yuanqi Chen · Yunhe Wang · Hongsheng Li · Jinjin Gu · Jianyuan Guo · Qiman Wu · Pan Zhou · Yu Zhu · Jie Huang · Chang Xu · Yichen Zhou · Haocheng Feng · Guodong Guo · yongbing zhang · Ziyi Lin · Feng Zhao · Ge Li · Junyu Han · Jinwei Gu · Jifeng Dai · Chao Xu · Xinchao Wang · Linghe Kong · Shuicheng Yan · Yu Qiao · Chen Change Loy · Xin Yuan · Errui Ding · Yunhe Wang · Deyu Meng · Jingdong Wang · Chongyi Li
Panel
Tue Dec 06 05:15 PM -- 05:30 PM (PST) @ Virtual None
Panel 2B-1: Using natural language… & Modeling Human Exploration…
Sreejan Kumar · Marcel Binz
Lightning Talk
Tue Dec 06 05:30 PM -- 05:45 PM (PST) None
Lightning Talks 2B-2
Chenjian Gao · Rui Ding · Lingzhi LI · Fan Yang · Xingting Yao · Jianxin Li · Bing Su · Zhen Shen · Tongda Xu · Shuai Zhang · Ji-Rong Wen · Lin Guo · Fanrong Li · Kehua Guo · Zhongshu Wang · Zhi Chen · Xiangyuan Zhu · Zitao Mo · Dailan He · Hui Xiong · Yan Wang · Zheng Wu · Wenbing Tao · Jian Cheng · Haoyi Zhou · Li Shen · Ping Tan · Liwei Wang · Hongwei Qin
Panel
Tue Dec 06 05:45 PM -- 06:00 PM (PST) @ Virtual None
Panel 2B-2: One Positive Label… & Calibrated Data-Dependent Constraints…
Songkai Xue · Ning Xu
Lightning Talk
Tue Dec 06 06:00 PM -- 06:15 PM (PST) None
Lightning Talks 2B-3
Jie-Jing Shao · Jiangmeng Li · Jiashuo Liu · Zongbo Han · Tianyang Hu · Jiayun Wu · Wenwen Qiang · Jun WANG · Zhipeng Liang · Lan-Zhe Guo · Wenjia Wang · Yanan Zhang · Xiao-wen Yang · Fan Yang · Bo Li · Wenyi Mo · Zhenguo Li · Liu Liu · Peng Cui · Yu-Feng Li · Changwen Zheng · Lanqing Li · Yatao Bian · Bing Su · Hui Xiong · Peilin Zhao · Bingzhe Wu · Changqing Zhang · Jianhua Yao
Panel
Tue Dec 06 06:15 PM -- 06:30 PM (PST) @ Virtual None
Panel 2B-3: Data Distributional Properties… & What Can Transformers…
Dimitris Tsipras · Stephanie Chan
Lightning Talk
Tue Dec 06 06:30 PM -- 06:45 PM (PST) None
Lightning Talks 2B-4
Feiyi Xiao · Amrutha Saseendran · Kwangho Kim · Keyu Yan · Changjian Shui · Guangxi Li · Shikun Li · Edward Kennedy · Man Zhou · Gezheng Xu · Ruilin Ye · Xiaobo Xia · Junjie Tang · Kathrin Skubch · Stefan Falkner · Hansong Zhang · Jose Zubizarreta · Huaying Fang · Xuanqiang Zhao · Jie Huang · Qi CHEN · Yibing Zhan · Jiaqi Li · Xin Wang · Ruibin Xi · Feng Zhao · Margret Keuper · Charles Ling · Shiming Ge · Chengjun Xie · Tongliang Liu · Tal Arbel · Chongyi Li · Danfeng Hong · Boyu Wang · Christian Gagné
Panel
Tue Dec 06 06:45 PM -- 07:00 PM (PST) @ Virtual None
Panel 2B-4: Extreme Compression for… & Exploring Length Generalization…
Cem Anil · Minjia Zhang