Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Lightning Talk
Tue Dec 06 05:00 PM -- 05:15 PM (PST) None
Lightning Talks 2A-1
Caio Kalil Lauand · Ryan Strauss · Yasong Feng · lingyu gu · Alireza Fathollah Pour · Oren Mangoubi · Jianhao Ma · Binghui Li · Hassan Ashtiani · Yongqi Du · Salar Fattahi · Sean Meyn · Jikai Jin · Nisheeth Vishnoi · zengfeng Huang · Junier B Oliva · yuan zhang · Han Zhong · Tianyu Wang · John Hopcroft · Di Xie · Shiliang Pu · Liwei Wang · Robert Qiu · Zhenyu Liao
Panel
Tue Dec 06 05:15 PM -- 05:30 PM (PST) @ Virtual None
Panel 2A-1: Molecule Generation by… & Torsional Diffusion for…
Bowen Jing · Xiangzhe Kong
Lightning Talk
Tue Dec 06 05:30 PM -- 05:45 PM (PST) None
Lightning Talks 2A-2
Harikrishnan N B · Jianhao Ding · Juha Harviainen · Yizhen Wang · Lue Tao · Oren Mangoubi · Tong Bu · Nisheeth Vishnoi · Mohannad Alhanahnah · Mikko Koivisto · Aditi Kathpalia · Lei Feng · Nithin Nagaraj · Hongxin Wei · Xiaozhu Meng · Petteri Kaski · Zhaofei Yu · Tiejun Huang · Ke Wang · Jinfeng Yi · Jian Liu · Sheng-Jun Huang · Mihai Christodorescu · Songcan Chen · Somesh Jha
Panel
Tue Dec 06 05:45 PM -- 06:00 PM (PST) @ Virtual None
Panel 2A-2: VaiPhy: a Variational… & Non-identifiability and the…
Oskar Kviman · Eli Weinstein
Lightning Talk
Tue Dec 06 06:00 PM -- 06:15 PM (PST) None
Lightning Talks 2A-3
David Buterez · Chengan He · Xuan Kan · Yutong Lin · Konstantin Schürholt · Yu Yang · Louis Annabi · Wei Dai · Xiaotian Cheng · Alexandre Pitti · Ze Liu · Jon Paul Janet · Jun Saito · Boris Knyazev · Mathias Quoy · Zheng Zhang · James Zachary · Steven J Kiddle · Xavier Giro-i-Nieto · Chang Liu · Hejie Cui · Zilong Zhang · Hakan Bilen · Damian Borth · Dino Oglic · Holly Rushmeier · Han Hu · Xiangyang Ji · Yi Zhou · Nanning Zheng · Ying Guo · Pietro Liò · Stephen Lin · Carl Yang · Yue Cao
Panel
Tue Dec 06 06:15 PM -- 06:30 PM (PST) @ Virtual None
Panel 2A-3: DPM-Solver: A Fast… & Asymptotic Behaviors of…
Jiadong Liang · Cheng Lu
Lightning Talk
Tue Dec 06 06:30 PM -- 06:45 PM (PST) None
Lightning Talks 2A-4
Sarthak Mittal · Richard Grumitt · Zuoyu Yan · Lihao Wang · Dongsheng Wang · Alexander Korotin · Jiangxin Sun · Ankit Gupta · Vage Egiazarian · Tengfei Ma · Yi Zhou · Yi.shi Xu · Albert Gu · Biwei Dai · Chunyu Wang · Yoshua Bengio · Uros Seljak · Miaoge Li · Guillaume Lajoie · Yiqun Wang · Liangcai Gao · Lingxiao Li · Jonathan Berant · Huang Hu · Xiaoqing Zheng · Zhibin Duan · Hanjiang Lai · Evgeny Burnaev · Zhi Tang · Zhi Jin · Xuanjing Huang · Chaojie Wang · Yusu Wang · Jian-Fang Hu · Bo Chen · Chao Chen · Hao Zhou · Mingyuan Zhou
Panel
Tue Dec 06 06:45 PM -- 07:00 PM (PST) @ Virtual None
Panel 2A-4: Uncoupled Learning Dynamics… & Finite-Time Last-Iterate Convergence…
Yang Cai · Ioannis Anagnostides