Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 TA-GATES: An Encoding Scheme for Neural Network Architectures
Xuefei Ning · Zixuan Zhou · Junbo Zhao · Tianchen Zhao · Yiping Deng · Changcheng Tang · Shuang Liang · Huazhong Yang · Yu Wang
Poster
Thu 14:00 Bridge the Gap Between Architecture Spaces via A Cross-Domain Predictor
Yuqiao Liu · Yehui Tang · Zeqiong Lv · Yunhe Wang · Yanan Sun