Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 14:00 Class-Dependent Label-Noise Learning with Cycle-Consistency Regularization
De Cheng · Yixiong Ning · Nannan Wang · Xinbo Gao · Heng Yang · Yuxuan Du · Bo Han · Tongliang Liu
Poster
Estimating Noise Transition Matrix with Label Correlations for Noisy Multi-Label Learning
Shikun Li · Xiaobo Xia · Hansong Zhang · Yibing Zhan · Shiming Ge · Tongliang Liu