Search All 2021 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 14   >   >>
Poster
Wed 0:30 Landmark-RxR: Solving Vision-and-Language Navigation with Fine-Grained Alignment Supervision
Keji He · Yan Huang · Qi Wu · Jianhua Yang · Dong An · Shuanglin Sima · Liang Wang
Poster
Thu 0:30 History Aware Multimodal Transformer for Vision-and-Language Navigation
Shizhe Chen · Pierre-Louis Guhur · Cordelia Schmid · Ivan Laptev
Poster
Tue 16:30 Curriculum Learning for Vision-and-Language Navigation
Jiwen Zhang · zhongyu wei · Jianqing Fan · Jiajie Peng
Poster
Tue 8:30 Probing Inter-modality: Visual Parsing with Self-Attention for Vision-and-Language Pre-training
Hongwei Xue · Yupan Huang · Bei Liu · Houwen Peng · Jianlong Fu · Houqiang Li · Jiebo Luo
Poster
Thu 8:30 SOAT: A Scene- and Object-Aware Transformer for Vision-and-Language Navigation
Abhinav Moudgil · Arjun Majumdar · Harsh Agrawal · Stefan Lee · Dhruv Batra
Poster
Tue 16:30 CLIP-It! Language-Guided Video Summarization
Medhini Narasimhan · Anna Rohrbach · Trevor Darrell
Datasets and Benchmarks
VALUE: A Multi-Task Benchmark for Video-and-Language Understanding Evaluation
Linjie Li · Jie Lei · Zhe Gan · Licheng Yu · Yen-Chun Chen · Rohit Pillai · Yu Cheng · Luowei Zhou · Xin Wang · William Yang Wang · Tamara L Berg · Mohit Bansal · Jingjing Liu · Lijuan Wang · Zicheng Liu
Workshop
Pretraining for Language-Conditioned Imitation with Transformers
Aaron Putterman · Kevin Lu · Igor Mordatch · Pieter Abbeel
Affinity Workshop
Assisted Learning of New Languages via User Defined and Phoneme Parameterized Pronunciations
Siddha Ganju · Steven Dalton
Datasets and Benchmarks
Fri 0:10 Adversarial GLUE: A Multi-Task Benchmark for Robustness Evaluation of Language Models
Boxin Wang · Chejian Xu · Shuohang Wang · Zhe Gan · Yu Cheng · Jianfeng Gao · Ahmed Awadallah · Bo Li
Affinity Workshop
On the use of linguistic similarities to improve Neural Machine Translation for African Languages
Pascal Junior Tikeng Notsawo · Brice Yvan NANDA ASSOBJIO · James Assiene
Workshop
Controlling Conditional Language Models with Distributional Policy Gradients
Tomasz Korbak · Hady Elsahar · Germ├ín Kruszewski · Marc Dymetman