Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 Deep Generative Model for Periodic Graphs
Shiyu Wang · Xiaojie Guo · Liang Zhao
Poster
Thu 9:00 Periodic Graph Transformers for Crystal Material Property Prediction
Keqiang Yan · Yi Liu · Yuchao Lin · Shuiwang Ji