Search All 2022 Events
 

1 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 NeurOLight: A Physics-Agnostic Neural Operator Enabling Parametric Photonic Device Simulation
Jiaqi Gu · Zhengqi Gao · Chenghao Feng · Hanqing Zhu · Ray Chen · Duane Boning · David Pan