Search All 2022 Events
 

60 Results

<<   <   Page 1 of 5   >   >>
Poster
Wed 9:00 OpenAUC: Towards AUC-Oriented Open-Set Recognition
Zitai Wang · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Xiaochun Cao · Qingming Huang
Poster
Wed 14:00 Unknown-Aware Domain Adversarial Learning for Open-Set Domain Adaptation
JoonHo Jang · Byeonghu Na · Dong Hyeok Shin · Mingi Ji · Kyungwoo Song · Il-chul Moon
Poster
Thu 14:00 Meta-Query-Net: Resolving Purity-Informativeness Dilemma in Open-set Active Learning
Dongmin Park · Yooju Shin · Jihwan Bang · Youngjun Lee · Hwanjun Song · Jae-Gil Lee
Poster
Tue 14:00 Exploring the Limits of Domain-Adaptive Training for Detoxifying Large-Scale Language Models
Boxin Wang · Wei Ping · Chaowei Xiao · Peng Xu · Mostofa Patwary · Mohammad Shoeybi · Bo Li · Anima Anandkumar · Bryan Catanzaro
Workshop
Sat 8:35 Towards Credible Human Evaluation of Open-Domain Dialog Systems Using Interactive Setup
Sijia Liu · Patrick Lange · Behnam Hedayatnia · Alexandros Papangelis · Di Jin · Andrew Wirth · Yang Liu · Dilek Hakkani-Tur
Workshop
Empowering Language Models with Knowledge Graph Reasoning for Question Answering
Ziniu Hu · Yichong Xu · Wenhao Yu · Shuohang Wang · Ziyi Yang · Chenguang Zhu · Kai-Wei Chang · Yizhou Sun
Workshop
A Reproducible and Realistic Evaluation of Partial Domain Adaptation Methods
Tiago Salvador · Kilian FATRAS · Ioannis Mitliagkas · Adam Oberman
Poster
Keypoint-Guided Optimal Transport with Applications in Heterogeneous Domain Adaptation
Xiang Gu · Yucheng Yang · Wei Zeng · Jian Sun · Zongben Xu
Poster
LOG: Active Model Adaptation for Label-Efficient OOD Generalization
Jie-Jing Shao · Lan-Zhe Guo · Xiao-wen Yang · Yu-Feng Li
Poster
Wed 9:00 Unified Optimal Transport Framework for Universal Domain Adaptation
Wanxing Chang · Ye Shi · Hoang Tuan · Jingya Wang
Workshop
Sat 7:10 Domain Adaptation: Theory, Algorithms, and Open Library
Mingsheng Long
Affinity Workshop
Evaluation of Active Learning and Domain Adaptation on Health Data
Kristina Holsapple · Haoran Zhang · Marzyeh Ghassemi