Search All 2022 Events
 

10 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Retrieval-based Controllable Molecule Generation
Jack Wang · Weili Nie · Zhuoran Qiao · Chaowei Xiao · Richard Baraniuk · Anima Anandkumar
Panel
Tue 17:15 Panel 2A-1: Molecule Generation by… & Torsional Diffusion for…
Bowen Jing · Xiangzhe Kong
Affinity Workshop
Global-based Deep Q-Network for Molecule Generation
Asmaa Rassil · Hiba Chougrad · Hamid Zouaki
Workshop
Diffusion-based Molecule Generation with Informative Prior Bridges
Chengyue Gong · Lemeng Wu · Xingchao Liu · Mao Ye · Qiang Liu
Poster
Thu 9:00 Molecule Generation by Principal Subgraph Mining and Assembling
Xiangzhe Kong · Wenbing Huang · Zhixing Tan · Yang Liu
Poster
Tue 14:00 Diffusion-based Molecule Generation with Informative Prior Bridges
Lemeng Wu · Chengyue Gong · Xingchao Liu · Mao Ye · Qiang Liu
Poster
Wed 14:00 Reinforced Genetic Algorithm for Structure-based Drug Design
Tianfan Fu · Wenhao Gao · Connor Coley · Jimeng Sun
Poster
Thu 14:00 Modular Flows: Differential Molecular Generation
Yogesh Verma · Samuel Kaski · Markus Heinonen · Vikas Garg
Workshop
Modular Flows: Differential Molecular Generation
Yogesh Verma · Samuel Kaski · Markus Heinonen · Vikas Garg
Poster
Wed 14:00 Trajectory balance: Improved credit assignment in GFlowNets
Nikolay Malkin · Moksh Jain · Emmanuel Bengio · Chen Sun · Yoshua Bengio