Search All 2022 Events
 

27 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Workshop
Enhancing System-level Safety in Autonomous Driving via Feedback Learning
Sin Yong Tan · Weisi Fan · Qisai Liu · Tichakorn Wongpiromsarn · Soumik Sarkar
Workshop
SEM2: Enhance Sample Efficiency and Robustness of End-to-end Urban Autonomous Driving via Semantic Masked World Model
Zeyu Gao · Yao Mu · Ruoyan Shen · Chen Chen · Yangang Ren · Jianyu Chen · Shengbo Li · Ping Luo · Yanfeng Lu
Workshop
A Graph Representation for Autonomous Driving
Zerong Xi · Gita Sukthankar
Affinity Workshop
Fast Parameter Tuning for Rule-base Planners towards Human-like Driving
Shu Jiang · Szu-Hao Wu
Workshop
Safe Real-World Autonomous Driving by Learning to Predict and Plan with a Mixture of Experts
Stefano Pini · Christian Perone · Aayush Ahuja · Ana Sofia Rufino Ferreira · Moritz Niendorf · Sergey Zagoruyko
Workshop
Verifiable Goal Recognition for Autonomous Driving with Occlusions
Cillian Brewitt · Massimiliano Tamborski · Stefano Albrecht
Workshop
Sat 9:00 Trustworthy Machine Learning in Autonomous Driving
Bo Li
Workshop
Sat 7:05 Toward Generalizable Embodied AI for Autonomous Driving
Bolei Zhou
Workshop
Fri 12:05 Providing Intelligible Explanations in Autonomous Driving
Daniel Omeiza
Workshop
Rationale-aware Autonomous Driving Policy utilizing Safety Force Field implemented on CARLA Simulator
Ho Suk · Taewoo Kim · Hyungbin Park · PAMUL YADAV · Junyong Lee · Shiho Kim
Workshop
A Versatile and Efficient Reinforcement Learning Approach for Autonomous Driving
Guan Wang · Haoyi Niu · desheng zhu · Jianming HU · Xianyuan Zhan · Guyue Zhou
Workshop
A Versatile and Efficient Reinforcement Learning Approach for Autonomous Driving
Guan Wang · Haoyi Niu · desheng zhu · Jianming HU · Xianyuan Zhan · Guyue Zhou