Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 SemMAE: Semantic-Guided Masking for Learning Masked Autoencoders
Gang Li · Heliang Zheng · Daqing Liu · Chaoyue Wang · Bing Su · Changwen Zheng
Workshop
SEM2: Enhance Sample Efficiency and Robustness of End-to-end Urban Autonomous Driving via Semantic Masked World Model
Zeyu Gao · Yao Mu · Ruoyan Shen · Chen Chen · Yangang Ren · Jianyu Chen · Shengbo Li · Ping Luo · Yanfeng Lu
Workshop
Augmentation Consistency-guided Self-training for Source-free Domain Adaptive Semantic Segmentation
Viraj Prabhu · Shivam Khare · Deeksha Kartik · Judy Hoffman