Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 9:00 A Unified Sequence Interface for Vision Tasks
Ting Chen · Saurabh Saxena · Lala Li · Tsung-Yi Lin · David Fleet · Geoffrey Hinton
Poster
Wed 14:00 Uni-Perceiver-MoE: Learning Sparse Generalist Models with Conditional MoEs
Jinguo Zhu · Xizhou Zhu · Wenhai Wang · Xiaohua Wang · Hongsheng Li · Xiaogang Wang · Jifeng Dai