Timezone: »

 
Achievements and Challenges Part 1/2
Dimitris Vlitas · Dino Oglic

Fri Dec 02 12:10 PM -- 12:35 PM (PST) @

Progress, achievements and challenges in synthetic data.

Author Information

Dimitris Vlitas
Dino Oglic (AstraZeneca)

More from the Same Authors

 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 2A-3 »
  David Buterez · Chengan He · Xuan Kan · Yutong Lin · Konstantin Schürholt · Yu Yang · Louis Annabi · Wei Dai · Xiaotian Cheng · Alexandre Pitti · Ze Liu · Jon Paul Janet · Jun Saito · Boris Knyazev · Mathias Quoy · Zheng Zhang · James Zachary · Steven J Kiddle · Xavier Giro-i-Nieto · Chang Liu · Hejie Cui · Zilong Zhang · Hakan Bilen · Damian Borth · Dino Oglic · Holly Rushmeier · Han Hu · Xiangyang Ji · Yi Zhou · Nanning Zheng · Ying Guo · Pietro Liò · Stephen Lin · Carl Yang · Yue Cao
 • 2022 Spotlight: Graph Neural Networks with Adaptive Readouts »
  David Buterez · Jon Paul Janet · Steven J Kiddle · Dino Oglic · Pietro Liò
 • 2022 Workshop: Synthetic Data for Empowering ML Research »
  Mihaela van der Schaar · Zhaozhi Qian · Sergul Aydore · Dimitris Vlitas · Dino Oglic · Tucker Balch
 • 2022 Poster: Graph Neural Networks with Adaptive Readouts »
  David Buterez · Jon Paul Janet · Steven J Kiddle · Dino Oglic · Pietro Liò
 • 2016 Poster: Greedy Feature Construction »
  Dino Oglic · Thomas Gärtner