Timezone: »

 
Epistemic Side Effects & Avoiding Them (Sometimes)
Toryn Klassen · Parand Alizadeh Alamdari · Sheila McIlraith

AI safety research has investigated the problem of negative side effects -- undesirable changes made by AI systems in pursuit of an underspecified objective. However, the focus has been on physical side effects, such as a robot breaking a vase while moving. In this paper we introduce the notion of epistemic side effects, unintended changes made to the knowledge or beliefs of agents, and describe a way to avoid negative epistemic side effects in reinforcement learning, in some cases.

Author Information

Toryn Klassen (University of Toronto)
Parand Alizadeh Alamdari (University of Toronto)
Sheila McIlraith (University of Toronto and Vector Institute)

More from the Same Authors

 • 2020 : Poster #6 »
  Sheila McIlraith
 • 2021 : Avoiding Negative Side Effects by Considering Others »
  Parand Alizadeh Alamdari · Toryn Klassen · Rodrigo Toro Icarte · Sheila McIlraith
 • 2021 : BLAST: Latent Dynamics Models from Bootstrapping »
  Keiran Paster · Lev McKinney · Sheila McIlraith · Jimmy Ba
 • 2022 : Return Augmentation gives Supervised RL Temporal Compositionality »
  Keiran Paster · Silviu Pitis · Sheila McIlraith · Jimmy Ba
 • 2022 : Noisy Symbolic Abstractions for Deep RL: A case study with Reward Machines »
  Andrew Li · Zizhao Chen · Pashootan Vaezipoor · Toryn Klassen · Rodrigo Toro Icarte · Sheila McIlraith
 • 2022 : Return Augmentation gives Supervised RL Temporal Compositionality »
  Keiran Paster · Silviu Pitis · Sheila McIlraith · Jimmy Ba
 • 2022 Poster: Learning to Follow Instructions in Text-Based Games »
  Mathieu Tuli · Andrew Li · Pashootan Vaezipoor · Toryn Klassen · Scott Sanner · Sheila McIlraith
 • 2022 Poster: You Can’t Count on Luck: Why Decision Transformers and RvS Fail in Stochastic Environments »
  Keiran Paster · Sheila McIlraith · Jimmy Ba
 • 2020 : Contributed Talk: Planning from Pixels using Inverse Dynamics Models »
  Keiran Paster · Sheila McIlraith · Jimmy Ba
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster Spotlight 2 »
  Aaron Sidford · Mengdi Wang · Lin Yang · Yinyu Ye · Zuyue Fu · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang · Ofir Nachum · Bo Dai · Ilya Kostrikov · Dale Schuurmans · Ziyang Tang · Yihao Feng · Lihong Li · Denny Zhou · Qiang Liu · Rodrigo Toro Icarte · Ethan Waldie · Toryn Klassen · Rick Valenzano · Margarita Castro · Simon Du · Sham Kakade · Ruosong Wang · Minshuo Chen · Tianyi Liu · Xingguo Li · Zhaoran Wang · Tuo Zhao · Philip Amortila · Doina Precup · Prakash Panangaden · Marc Bellemare
 • 2019 : Poster Spotlights B (13 posters) »
  Alberto Camacho · Chris Percy · Vaishak Belle · Beliz Gunel · Toryn Klassen · Tillman Weyde · Mohamed Ghalwash · Siddhant Arora · León Illanes · Jonathan Raiman · Qing Wang · Alexander Lew · So Yeon Min
 • 2019 Poster: Learning Reward Machines for Partially Observable Reinforcement Learning »
  Rodrigo Toro Icarte · Ethan Waldie · Toryn Klassen · Rick Valenzano · Margarita Castro · Sheila McIlraith
 • 2019 Spotlight: Learning Reward Machines for Partially Observable Reinforcement Learning »
  Rodrigo Toro Icarte · Ethan Waldie · Toryn Klassen · Rick Valenzano · Margarita Castro · Sheila McIlraith
 • 2018 : Poster Session »
  Carl Trimbach · Mennatullah Siam · Rodrigo Toro Icarte · Zhongtian Dai · Sheila McIlraith · Matthew Rahtz · Robert Sheline · Christopher MacLellan · Carolin Lawrence · Stefan Riezler · Dylan Hadfield-Menell · Fang-I Hsiao
 • 2018 : Teaching Multiple Tasks to an RL Agent using LTL »
  Rodrigo Toro Icarte · Sheila McIlraith