Timezone: »

 
Nash Convergence of Mean-Based Learning Algorithms in First Price Auctions
Xiaotie Deng · Xinyan Hu · Tao Lin · Weiqiang Zheng
Event URL: https://openreview.net/forum?id=MwYDSM6hbZm »

We consider repeated first price auctions where each bidder, having a deterministic type, learns to bid using a mean-based learning algorithm. We completely characterize the Nash convergence property of the bidding dynamics in two senses: (1) time-average: the fraction of rounds where bidders play a Nash equilibrium approaches to 1 in the limit; (2) last-iterate: the mixed strategy profile of bidders approaches to a Nash equilibrium in the limit. Specifically, the results depend on the number of bidders with the highest value:-if the number is at least three, the bidding dynamics almost surely converges to a Nash equilibrium of the auction, both in time-average and in last-iterate. -if the number is two, the bidding dynamics almost surely converges to a Nash equilibrium in time-average but not necessarily in last-iterate. -if the number is one, the bidding dynamics may not converge to a Nash equilibrium in time-average nor in last-iterate. Our discovery opens up new possibilities in the study of convergence dynamics of learning algorithms.

Author Information

Xiaotie Deng (Peking University)
Xinyan Hu (Peking University)
Tao Lin (Harvard University, Harvard University)
Weiqiang Zheng (Yale University)

More from the Same Authors

 • 2021 : Nash Convergence of Mean-Based Learning Algorithms in First Price Auctions »
  Xiaotie Deng · Xinyan Hu · Tao Lin · Weiqiang Zheng
 • 2022 Poster: Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination »
  Wenhan Huang · Kai Li · Kun Shao · Tianze Zhou · Matthew Taylor · Jun Luo · Dongge Wang · Hangyu Mao · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
 • 2022 : Accelerated Single-Call Methods for Constrained Min-Max Optimization »
  Yang Cai · Weiqiang Zheng
 • 2022 : Accelerated Algorithms for Monotone Inclusion and Constrained Nonconvex-Nonconcave Min-Max Optimization »
  Yang Cai · Argyris Oikonomou · Weiqiang Zheng
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-3 »
  Minting Pan · Xiang Chen · Wenhan Huang · Can Chang · Zhecheng Yuan · Jianzhun Shao · Yushi Cao · Peihao Chen · Ke Xue · Zhengrong Xue · Zhiqiang Lou · Xiangming Zhu · Lei Li · Zhiming Li · Kai Li · Jiacheng Xu · Dongyu Ji · Ni Mu · Kun Shao · Tianpei Yang · Kunyang Lin · Ningyu Zhang · Yunbo Wang · Lei Yuan · Bo Yuan · Hongchang Zhang · Jiajun Wu · Tianze Zhou · Xueqian Wang · Ling Pan · Yuhang Jiang · Xiaokang Yang · Xiaozhuan Liang · Hao Zhang · Weiwen Hu · Miqing Li · YAN ZHENG · Matthew Taylor · Huazhe Xu · Shumin Deng · Chao Qian · YI WU · Shuncheng He · Wenbing Huang · Chuanqi Tan · Zongzhang Zhang · Yang Gao · Jun Luo · Yi Li · Xiangyang Ji · Thomas Li · Mingkui Tan · Fei Huang · Yang Yu · Huazhe Xu · Dongge Wang · Jianye Hao · Chuang Gan · Yang Liu · Luo Si · Hangyu Mao · Huajun Chen · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
 • 2022 Spotlight: Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination »
  Wenhan Huang · Kai Li · Kun Shao · Tianze Zhou · Matthew Taylor · Jun Luo · Dongge Wang · Hangyu Mao · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
 • 2022 : Poster Session 2 »
  Jinwuk Seok · Bo Liu · Ryotaro Mitsuboshi · David Martinez-Rubio · Weiqiang Zheng · Ilgee Hong · Chen Fan · Kazusato Oko · Bo Tang · Miao Cheng · Aaron Defazio · Tim G. J. Rudner · Gabriele Farina · Vishwak Srinivasan · Ruichen Jiang · Peng Wang · Jane Lee · Nathan Wycoff · Nikhil Ghosh · Yinbin Han · David Mueller · Liu Yang · Amrutha Varshini Ramesh · Siqi Zhang · Kaifeng Lyu · David Yunis · Kumar Kshitij Patel · Fangshuo Liao · Dmitrii Avdiukhin · Xiang Li · Sattar Vakili · Jiaxin Shi
 • 2022 : Poster Session 1 »
  Andrew Lowy · Thomas Bonnier · Yiling Xie · Guy Kornowski · Simon Schug · Seungyub Han · Nicolas Loizou · xinwei zhang · Laurent Condat · Tabea E. Röber · Si Yi Meng · Marco Mondelli · Runlong Zhou · Eshaan Nichani · Adrian Goldwaser · Rudrajit Das · Kayhan Behdin · Atish Agarwala · Mukul Gagrani · Gary Cheng · Tian Li · Haoran Sun · Hossein Taheri · Allen Liu · Siqi Zhang · Dmitrii Avdiukhin · Bradley Brown · Miaolan Xie · Junhyung Lyle Kim · Sharan Vaswani · Xinmeng Huang · Ganesh Ramachandra Kini · Angela Yuan · Weiqiang Zheng · Jiajin Li
 • 2022 Poster: Finite-Time Last-Iterate Convergence for Learning in Multi-Player Games »
  Yang Cai · Argyris Oikonomou · Weiqiang Zheng
 • 2020 Poster: A Game-Theoretic Analysis of the Empirical Revenue Maximization Algorithm with Endogenous Sampling »
  Xiaotie Deng · Ron Lavi · Tao Lin · Qi Qi · Wenwei WANG · Xiang Yan