`

Timezone: »

 
Poster
Derivative-Free Policy Optimization for Linear Risk-Sensitive and Robust Control Design: Implicit Regularization and Sample Complexity
Kaiqing Zhang · Xiangyuan Zhang · Bin Hu · Tamer Basar

Wed Dec 08 04:30 PM -- 06:00 PM (PST) @ None #None

Policy-based model-free reinforcement learning (RL) methods have shown great promise for continuous control applications. However, their performances on risk-sensitive/robust control tasks have not been fully understood, which has been generally considered to be one important open problem in the seminal work (Fazel et al., 2018). We make a step toward addressing this open problem, by providing the first sample complexity results for policy gradient (PG) methods in two fundamental risk-sensitive/robust control settings: the linear exponential quadratic Gaussian, and the linear-quadratic (LQ) disturbance attenuation problems. The optimization landscapes for these problems are by nature more challenging than that of the LQ regulator problem, due to lack of coercivity of their objective functions. To overcome this challenge, we obtain the first implicit regularization results for model-free PG methods, certifying that the controller remains robust during the learning process, which further lead to the sample complexity guarantees. As a by-product, our results also provide the first sample complexity of PG methods in two-player zero-sum LQ dynamic games, a baseline in multi-agent RL.

Author Information

Kaiqing Zhang (University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC))
Xiangyuan Zhang (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Bin Hu (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Tamer Basar (University of Illinois at Urbana-Champaign)

More from the Same Authors

 • 2021 Poster: Decentralized Q-learning in Zero-sum Markov Games »
  Muhammed Sayin · Kaiqing Zhang · David Leslie · Tamer Basar · Asuman Ozdaglar
 • 2020 Poster: An Improved Analysis of (Variance-Reduced) Policy Gradient and Natural Policy Gradient Methods »
  Yanli Liu · Kaiqing Zhang · Tamer Basar · Wotao Yin
 • 2020 Poster: POLY-HOOT: Monte-Carlo Planning in Continuous Space MDPs with Non-Asymptotic Analysis »
  Weichao Mao · Kaiqing Zhang · Qiaomin Xie · Tamer Basar
 • 2020 Poster: On the Stability and Convergence of Robust Adversarial Reinforcement Learning: A Case Study on Linear Quadratic Systems »
  Kaiqing Zhang · Bin Hu · Tamer Basar
 • 2020 Poster: Robust Multi-Agent Reinforcement Learning with Model Uncertainty »
  Kaiqing Zhang · TAO SUN · Yunzhe Tao · Sahika Genc · Sunil Mallya · Tamer Basar
 • 2020 Poster: Natural Policy Gradient Primal-Dual Method for Constrained Markov Decision Processes »
  Dongsheng Ding · Kaiqing Zhang · Tamer Basar · Mihailo Jovanovic
 • 2020 Poster: Model-Based Multi-Agent RL in Zero-Sum Markov Games with Near-Optimal Sample Complexity »
  Kaiqing Zhang · Sham Kakade · Tamer Basar · Lin Yang
 • 2020 Spotlight: Model-Based Multi-Agent RL in Zero-Sum Markov Games with Near-Optimal Sample Complexity »
  Kaiqing Zhang · Sham Kakade · Tamer Basar · Lin Yang
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Niko Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Sibon Li · Sid Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe (Kevin) Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · yixuan.lin.1 · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · Satpathi SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster and Coffee Break 1 »
  Aaron Sidford · Aditya Mahajan · Alejandro Ribeiro · Alex Lewandowski · Ali H Sayed · Ambuj Tewari · Angelika Steger · Anima Anandkumar · Asier Mujika · Hilbert J Kappen · Bolei Zhou · Byron Boots · Chelsea Finn · Chen-Yu Wei · Chi Jin · Ching-An Cheng · Christina Yu · Clement Gehring · Craig Boutilier · Dahua Lin · Daniel McNamee · Daniel Russo · David Brandfonbrener · Denny Zhou · Devesh Jha · Diego Romeres · Doina Precup · Dominik Thalmeier · Eduard Gorbunov · Elad Hazan · Elena Smirnova · Elvis Dohmatob · Emma Brunskill · Enrique Munoz de Cote · Ethan Waldie · Florian Meier · Florian Schaefer · Ge Liu · Gergely Neu · Haim Kaplan · Hao Sun · Hengshuai Yao · Jalaj Bhandari · James A Preiss · Jayakumar Subramanian · Jiajin Li · Jieping Ye · Jimmy Smith · Joan Bas Serrano · Joan Bruna · John Langford · Jonathan Lee · Jose A. Arjona-Medina · Kaiqing Zhang · Karan Singh · Yuping Luo · Zafarali Ahmed · Zaiwei Chen · Zhaoran Wang · zz Li · Zhuoran Yang · Ziping Xu · Ziyang Tang · Yi Mao · David Brandfonbrener · Shirli Di-Castro · Riashat Islam · Zuyue Fu · Abhishek Naik · Saurabh Kumar · Benjamin Petit · Angeliki Kamoutsi · Simone Totaro · Arvind Raghunathan · Rui Wu · Donghwan Lee · Dongsheng Ding · Alec Koppel · Hao Sun · Christian Tjandraatmadja · Mahdi Karami · Jincheng Mei · Chenjun Xiao · Junfeng Wen · Vincent Zhang · Ross Goroshin · Mohammad Pezeshki · Jiaqi Zhai · Philip Amortila · Shuo Huang · Mariya Vasileva · El houcine Bergou · Adel Ahmadyan · Haoran Sun · Sheng Zhang · Lukas Gruber · Yuanhao Wang · Tetiana Parshakova
 • 2019 Poster: Characterizing the Exact Behaviors of Temporal Difference Learning Algorithms Using Markov Jump Linear System Theory »
  Bin Hu · Usman Syed
 • 2019 Poster: Policy Optimization Provably Converges to Nash Equilibria in Zero-Sum Linear Quadratic Games »
  Kaiqing Zhang · Zhuoran Yang · Tamer Basar
 • 2019 Poster: Non-Cooperative Inverse Reinforcement Learning »
  Xiangyuan Zhang · Kaiqing Zhang · Erik Miehling · Tamer Basar