`

Timezone: »

 
Session
Orals & Spotlights Track 34: Deep Learning
Tuo Zhao · Jimmy Ba

Thu Dec 10 06:00 PM -- 09:00 PM (PST) @

Author Information

Tuo Zhao (Georgia Tech)
Jimmy Ba (University of Toronto / Vector Institute)

More from the Same Authors

 • 2021 : BLAST: Latent Dynamics Models from Bootstrapping »
  Keiran Paster · Lev McKinney · Sheila McIlraith · Jimmy Ba
 • 2021 Poster: Pessimism Meets Invariance: Provably Efficient Offline Mean-Field Multi-Agent RL »
  Minshuo Chen · Yan Li · Ethan Wang · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang · Tuo Zhao
 • 2021 Poster: Clockwork Variational Autoencoders »
  Vaibhav Saxena · Jimmy Ba · Danijar Hafner
 • 2021 Poster: Learning Domain Invariant Representations in Goal-conditioned Block MDPs »
  Beining Han · Chongyi Zheng · Harris Chan · Keiran Paster · Michael Zhang · Jimmy Ba
 • 2021 Poster: How does a Neural Network's Architecture Impact its Robustness to Noisy Labels? »
  Jingling Li · Mozhi Zhang · Keyulu Xu · John Dickerson · Jimmy Ba
 • 2020 : Contributed Talk #2: Evaluating Agents Without Rewards »
  Brendon Matusch · Danijar Hafner · Jimmy Ba
 • 2020 : Contributed Talk: Planning from Pixels using Inverse Dynamics Models »
  Keiran Paster · Sheila McIlraith · Jimmy Ba
 • 2020 Poster: Differentiable Top-k with Optimal Transport »
  Yujia Xie · Hanjun Dai · Minshuo Chen · Bo Dai · Tuo Zhao · Hongyuan Zha · Wei Wei · Tomas Pfister
 • 2020 Poster: Why Do Deep Residual Networks Generalize Better than Deep Feedforward Networks? --- A Neural Tangent Kernel Perspective »
  Kaixuan Huang · Yuqing Wang · Molei Tao · Tuo Zhao
 • 2020 Poster: Towards Understanding Hierarchical Learning: Benefits of Neural Representations »
  Minshuo Chen · Yu Bai · Jason Lee · Tuo Zhao · Huan Wang · Caiming Xiong · Richard Socher
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster Spotlight 2 »
  Aaron Sidford · Mengdi Wang · Lin Yang · Yinyu Ye · Zuyue Fu · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang · Ofir Nachum · Bo Dai · Ilya Kostrikov · Dale Schuurmans · Ziyang Tang · Yihao Feng · Lihong Li · Denny Zhou · Qiang Liu · Rodrigo Toro Icarte · Ethan Waldie · Toryn Klassen · Rick Valenzano · Margarita Castro · Simon Du · Sham Kakade · Ruosong Wang · Minshuo Chen · Tianyi Liu · Xingguo Li · Zhaoran Wang · Tuo Zhao · Philip Amortila · Doina Precup · Prakash Panangaden · Marc Bellemare
 • 2019 : Poster Session »
  Eduard Gorbunov · Alexandre d'Aspremont · Lingxiao Wang · Liwei Wang · Boris Ginsburg · Alessio Quaglino · Camille Castera · Saurabh Adya · Diego Granziol · Rudrajit Das · Raghu Bollapragada · Fabian Pedregosa · Martin Takac · Majid Jahani · Sai Praneeth Karimireddy · Hilal Asi · Balint Daroczy · Leonard Adolphs · Aditya Rawal · Nicolas Brandt · Minhan Li · Giuseppe Ughi · Orlando Romero · Ivan Skorokhodov · Damien Scieur · Kiwook Bae · Konstantin Mishchenko · Rohan Anil · Vatsal Sharan · Aditya Balu · Chao Chen · Zhewei Yao · Tolga Ergen · Paul Grigas · Chris Junchi Li · Jimmy Ba · Stephen J Roberts · Sharan Vaswani · Armin Eftekhari · Chhavi Sharma
 • 2019 Poster: Lookahead Optimizer: k steps forward, 1 step back »
  Michael Zhang · James Lucas · Jimmy Ba · Geoffrey E Hinton
 • 2019 Poster: Towards Understanding the Importance of Shortcut Connections in Residual Networks »
  Tianyi Liu · Minshuo Chen · Mo Zhou · Simon Du · Enlu Zhou · Tuo Zhao
 • 2019 Poster: Graph Normalizing Flows »
  Jenny Liu · Aviral Kumar · Jimmy Ba · Jamie Kiros · Kevin Swersky
 • 2018 Poster: Provable Gaussian Embedding with One Observation »
  Ming Yu · Zhuoran Yang · Tuo Zhao · Mladen Kolar · Zhaoran Wang
 • 2018 Poster: Reversible Recurrent Neural Networks »
  Matthew MacKay · Paul Vicol · Jimmy Ba · Roger Grosse