Timezone: »

 
Manik Kuchroo
Manik Kuchroo

Fri Dec 11 10:32 AM -- 10:36 AM (PST) @

Author Information

Manik Kuchroo (Yale)

More from the Same Authors

 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-4 »
  Xiu-Shen Wei · Konstantina Dritsa · Guillaume Huguet · ABHRA CHAUDHURI · Zhenbin Wang · Kevin Qinghong Lin · Yutong Chen · Jianan Zhou · Yongsen Mao · Junwei Liang · Jinpeng Wang · Mao Ye · Yiming Zhang · Aikaterini Thoma · H.-Y. Xu · Daniel Sumner Magruder · Enwei Zhang · Jianing Zhu · Ronglai Zuo · Massimiliano Mancini · Hanxiao Jiang · Jun Zhang · Fangyun Wei · Faen Zhang · Ioannis Pavlopoulos · Zeynep Akata · Xiatian Zhu · Jingfeng ZHANG · Alexander Tong · Mattia Soldan · Chunhua Shen · Yuxin Peng · Liuhan Peng · Michael Wray · Tongliang Liu · Anjan Dutta · Yu Wu · Oluwadamilola Fasina · Panos Louridas · Angel Chang · Manik Kuchroo · Manolis Savva · Shujie LIU · Wei Zhou · Rui Yan · Gang Niu · Liang Tian · Bo Han · Eric Z. XU · Guy Wolf · Yingying Zhu · Brian Mak · Difei Gao · Masashi Sugiyama · Smita Krishnaswamy · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou
 • 2022 Spotlight: Manifold Interpolating Optimal-Transport Flows for Trajectory Inference »
  Guillaume Huguet · Daniel Sumner Magruder · Alexander Tong · Oluwadamilola Fasina · Manik Kuchroo · Guy Wolf · Smita Krishnaswamy
 • 2022 Poster: Manifold Interpolating Optimal-Transport Flows for Trajectory Inference »
  Guillaume Huguet · Daniel Sumner Magruder · Alexander Tong · Oluwadamilola Fasina · Manik Kuchroo · Guy Wolf · Smita Krishnaswamy
 • 2020 : Multiscale PHATE Exploration of SARS-CoV-2 Data Reveals Signature of Disease »
  Manik Kuchroo