`

Timezone: »

 
Poster
Robust Multi-Agent Reinforcement Learning with Model Uncertainty
Kaiqing Zhang · TAO SUN · Yunzhe Tao · Sahika Genc · Sunil Mallya · Tamer Basar

Mon Dec 07 09:00 PM -- 11:00 PM (PST) @ Poster Session 0 #154

In this work, we study the problem of multi-agent reinforcement learning (MARL) with model uncertainty, which is referred to as robust MARL. This is naturally motivated by some multi-agent applications where each agent may not have perfectly accurate knowledge of the model, e.g., all the reward functions of other agents. Little a priori work on MARL has accounted for such uncertainties, neither in problem formulation nor in algorithm design. In contrast, we model the problem as a robust Markov game, where the goal of all agents is to find policies such that no agent has the incentive to deviate, i.e., reach some equilibrium point, which is also robust to the possible uncertainty of the MARL model. We first introduce the solution concept of robust Nash equilibrium in our setting, and develop a Q-learning algorithm to find such equilibrium policies, with convergence guarantees under certain conditions. In order to handle possibly enormous state-action spaces in practice, we then derive the policy gradients for robust MARL, and develop an actor-critic algorithm with function approximation. Our experiments demonstrate that the proposed algorithm outperforms several baseline MARL methods that do not account for the model uncertainty, in several standard but uncertain cooperative and competitive MARL environments.

Author Information

Kaiqing Zhang (University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC))
TAO SUN (Amazon.com)
Yunzhe Tao (Amazon Web Services)
Sahika Genc (Amazon Artificial Intelligence)
Sunil Mallya (Amazon AWS)
Tamer Basar (University of Illinois at Urbana-Champaign)

More from the Same Authors

 • 2021 : AI Driving Olympics + Q&A »
  Andrea Censi · Liam Paull · Jacopo Tani · Emilio Frazzoli · Holger Caesar · Matthew Walter · Andrea Daniele · Sahika Genc · Sharada Mohanty
 • 2021 Poster: Decentralized Q-learning in Zero-sum Markov Games »
  Muhammed Sayin · Kaiqing Zhang · David Leslie · Tamer Basar · Asuman Ozdaglar
 • 2021 Poster: Derivative-Free Policy Optimization for Linear Risk-Sensitive and Robust Control Design: Implicit Regularization and Sample Complexity »
  Kaiqing Zhang · Xiangyuan Zhang · Bin Hu · Tamer Basar
 • 2020 Poster: An Improved Analysis of (Variance-Reduced) Policy Gradient and Natural Policy Gradient Methods »
  Yanli Liu · Kaiqing Zhang · Tamer Basar · Wotao Yin
 • 2020 Poster: POLY-HOOT: Monte-Carlo Planning in Continuous Space MDPs with Non-Asymptotic Analysis »
  Weichao Mao · Kaiqing Zhang · Qiaomin Xie · Tamer Basar
 • 2020 Poster: On the Stability and Convergence of Robust Adversarial Reinforcement Learning: A Case Study on Linear Quadratic Systems »
  Kaiqing Zhang · Bin Hu · Tamer Basar
 • 2020 Poster: Natural Policy Gradient Primal-Dual Method for Constrained Markov Decision Processes »
  Dongsheng Ding · Kaiqing Zhang · Tamer Basar · Mihailo Jovanovic
 • 2020 Poster: Model-Based Multi-Agent RL in Zero-Sum Markov Games with Near-Optimal Sample Complexity »
  Kaiqing Zhang · Sham Kakade · Tamer Basar · Lin Yang
 • 2020 Spotlight: Model-Based Multi-Agent RL in Zero-Sum Markov Games with Near-Optimal Sample Complexity »
  Kaiqing Zhang · Sham Kakade · Tamer Basar · Lin Yang
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster and Coffee Break 1 »
  Aaron Sidford · Aditya Mahajan · Alejandro Ribeiro · Alex Lewandowski · Ali H Sayed · Ambuj Tewari · Angelika Steger · Anima Anandkumar · Asier Mujika · Hilbert J Kappen · Bolei Zhou · Byron Boots · Chelsea Finn · Chen-Yu Wei · Chi Jin · Ching-An Cheng · Christina Yu · Clement Gehring · Craig Boutilier · Dahua Lin · Daniel McNamee · Daniel Russo · David Brandfonbrener · Denny Zhou · Devesh Jha · Diego Romeres · Doina Precup · Dominik Thalmeier · Eduard Gorbunov · Elad Hazan · Elena Smirnova · Elvis Dohmatob · Emma Brunskill · Enrique Munoz de Cote · Ethan Waldie · Florian Meier · Florian Schaefer · Ge Liu · Gergely Neu · Haim Kaplan · Hao Sun · Hengshuai Yao · Jalaj Bhandari · James A Preiss · Jayakumar Subramanian · Jiajin Li · Jieping Ye · Jimmy Smith · Joan Bas Serrano · Joan Bruna · John Langford · Jonathan Lee · Jose A. Arjona-Medina · Kaiqing Zhang · Karan Singh · Yuping Luo · Zafarali Ahmed · Zaiwei Chen · Zhaoran Wang · Zhizhong Li · Zhuoran Yang · Ziping Xu · Ziyang Tang · Yi Mao · David Brandfonbrener · Shirli Di-Castro · Riashat Islam · Zuyue Fu · Abhishek Naik · Saurabh Kumar · Benjamin Petit · Angeliki Kamoutsi · Simone Totaro · Arvind Raghunathan · Rui Wu · Donghwan Lee · Dongsheng Ding · Alec Koppel · Hao Sun · Christian Tjandraatmadja · Mahdi Karami · Jincheng Mei · Chenjun Xiao · Junfeng Wen · Zichen (Vincent) Zhang · Ross Goroshin · Mohammad Pezeshki · Jiaqi Zhai · Philip Amortila · Shuo Huang · Mariya Vasileva · El houcine Bergou · Adel Ahmadyan · Haoran Sun · Sheng Zhang · Lukas Gruber · Yuanhao Wang · Tetiana Parshakova
 • 2019 : AI Driving Olympics 3 »
  Caglayan Dicle · Liam Paull · Jacopo Tani · Sunil Mallya · Sahika Genc · Kirsten Bowser · Tao Sun · Yunzhe Tao · Philippe Marcotte · Hsu-kuang Chiu · Eric Wolff
 • 2019 Poster: Policy Optimization Provably Converges to Nash Equilibria in Zero-Sum Linear Quadratic Games »
  Kaiqing Zhang · Zhuoran Yang · Tamer Basar
 • 2019 Poster: Non-Cooperative Inverse Reinforcement Learning »
  Xiangyuan Zhang · Kaiqing Zhang · Erik Miehling · Tamer Basar