Timezone: »

 
Demonstration
AI in Two-sided Ride-sharing Marketplace
Zhiwei Qin · Shikai Luo · lingyu zhang · yan jiao · Xiaocheng Tang · Lulu Zhang · hongtu zhu · Jieping Ye

Tue Dec 10 05:30 PM -- 07:30 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #811

See attached PDF file.

Author Information

Zhiwei Qin (DiDi Chuxing)
Shikai Luo (Didi chuxing)
lingyu zhang (Didi)
yan jiao (didi chuxing)
Xiaocheng Tang (DiDi AI Labs)
Lulu Zhang (Didi Chuxing)
hongtu zhu (DiDi Global)
Jieping Ye (University of Michigan)

More from the Same Authors