Timezone: »

 
Robust One-Bit Recovery via ReLU Generative Networks: Improved Statistical Rate and Global Landscape Analysis
Shuang Qiu · Xiaohan Wei · Zhuoran Yang
We study the robust one-bit compressed sensing problem whose goal is to design an algorithm that faithfully recovers any sparse target vector $\theta_0\in\mathbb{R}^d$ \emph{uniformly} from $m$ quantized noisy measurements. Under the assumption that the measurements are sub-Gaussian, to recover any $k$-sparse $\theta_0$ ($k\ll d$) \emph{uniformly} up to an error $\varepsilon$ with high probability, the best known computationally tractable algorithm requires\footnote{Here, an algorithm is ``computationally tractable'' if it has provable convergence guarantees. The notation $\tilde{\mathcal{O}}(\cdot)$ omits a logarithm factor of $\varepsilon^{-1}$.} $m\geq\tilde{\mathcal{O}}(k\log d/\varepsilon^4)$. In this paper, we consider a new framework for the one-bit sensing problem where the sparsity is implicitly enforced via mapping a low dimensional representation $x_0$ through a known $n$-layer ReLU generative network $G:\mathbb{R}^k\rightarrow\mathbb{R}^d$. Such a framework poses low-dimensional priors on $\theta_0$ without a known basis. We propose to recover the target $G(x_0)$ via an unconstrained empirical risk minimization (ERM) problem under a much weaker \emph{sub-exponential measurement assumption}. For such a problem, we establish a joint statistical and computational analysis. In particular, we prove that the ERM estimator in this new framework achieves an improved statistical rate of $m=\tilde{\mathcal{O}} (kn\log d /\epsilon^2)$ recovering any $G(x_0)$ uniformly up to an error $\varepsilon$. Moreover, from the lens of computation, despite non-convexity, we prove that the objective of our ERM problem has no spurious stationary point, that is, any stationary point is equally good for recovering the true target up to scaling with a certain accuracy. Our analysis sheds some light on the possibility of inverting a deep generative model under partial and quantized measurements, complementing the recent success of using deep generative models for inverse problems.

Author Information

Shuang Qiu (University of Michigan)
Xiaohan Wei (University of Southern California)
Zhuoran Yang (Princeton University)

More from the Same Authors

 • 2023 Poster: Posterior Sampling for Competitive RL: Function Approximation and Partial Observation »
  Shuang Qiu · Ziyu Dai · Han Zhong · Zhaoran Wang · Zhuoran Yang · Tong Zhang
 • 2020 Poster: Upper Confidence Primal-Dual Reinforcement Learning for CMDP with Adversarial Loss »
  Shuang Qiu · Xiaohan Wei · Zhuoran Yang · Jieping Ye · Zhaoran Wang
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster Spotlight 2 »
  Aaron Sidford · Mengdi Wang · Lin Yang · Yinyu Ye · Zuyue Fu · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang · Ofir Nachum · Bo Dai · Ilya Kostrikov · Dale Schuurmans · Ziyang Tang · Yihao Feng · Lihong Li · Denny Zhou · Qiang Liu · Rodrigo Toro Icarte · Ethan Waldie · Toryn Klassen · Rick Valenzano · Margarita Castro · Simon Du · Sham Kakade · Ruosong Wang · Minshuo Chen · Tianyi Liu · Xingguo Li · Zhaoran Wang · Tuo Zhao · Philip Amortila · Doina Precup · Prakash Panangaden · Marc Bellemare
 • 2019 : Poster and Coffee Break 1 »
  Aaron Sidford · Aditya Mahajan · Alejandro Ribeiro · Alex Lewandowski · Ali H Sayed · Ambuj Tewari · Angelika Steger · Anima Anandkumar · Asier Mujika · Hilbert J Kappen · Bolei Zhou · Byron Boots · Chelsea Finn · Chen-Yu Wei · Chi Jin · Ching-An Cheng · Christina Yu · Clement Gehring · Craig Boutilier · Dahua Lin · Daniel McNamee · Daniel Russo · David Brandfonbrener · Denny Zhou · Devesh Jha · Diego Romeres · Doina Precup · Dominik Thalmeier · Eduard Gorbunov · Elad Hazan · Elena Smirnova · Elvis Dohmatob · Emma Brunskill · Enrique Munoz de Cote · Ethan Waldie · Florian Meier · Florian Schaefer · Ge Liu · Gergely Neu · Haim Kaplan · Hao Sun · Hengshuai Yao · Jalaj Bhandari · James A Preiss · Jayakumar Subramanian · Jiajin Li · Jieping Ye · Jimmy Smith · Joan Bas Serrano · Joan Bruna · John Langford · Jonathan Lee · Jose A. Arjona-Medina · Kaiqing Zhang · Karan Singh · Yuping Luo · Zafarali Ahmed · Zaiwei Chen · Zhaoran Wang · Zhizhong Li · Zhuoran Yang · Ziping Xu · Ziyang Tang · Yi Mao · David Brandfonbrener · Shirli Di-Castro · Riashat Islam · Zuyue Fu · Abhishek Naik · Saurabh Kumar · Benjamin Petit · Angeliki Kamoutsi · Simone Totaro · Arvind Raghunathan · Rui Wu · Donghwan Lee · Dongsheng Ding · Alec Koppel · Hao Sun · Christian Tjandraatmadja · Mahdi Karami · Jincheng Mei · Chenjun Xiao · Junfeng Wen · Zichen Zhang · Ross Goroshin · Mohammad Pezeshki · Jiaqi Zhai · Philip Amortila · Shuo Huang · Mariya Vasileva · El houcine Bergou · Adel Ahmadyan · Haoran Sun · Sheng Zhang · Lukas Gruber · Yuanhao Wang · Tetiana Parshakova
 • 2019 : Poster Session »
  Jonathan Scarlett · Piotr Indyk · Ali Vakilian · Adrian Weller · Partha P Mitra · Benjamin Aubin · Bruno Loureiro · Florent Krzakala · Lenka Zdeborová · Kristina Monakhova · Joshua Yurtsever · Laura Waller · Hendrik Sommerhoff · Michael Moeller · Rushil Anirudh · Shuang Qiu · Xiaohan Wei · Zhuoran Yang · Jayaraman Thiagarajan · Salman Asif · Michael Gillhofer · Johannes Brandstetter · Sepp Hochreiter · Felix Petersen · Dhruv Patel · Assad Oberai · Akshay Kamath · Sushrut Karmalkar · Eric Price · Ali Ahmed · Zahra Kadkhodaie · Sreyas Mohan · Eero Simoncelli · Carlos Fernandez-Granda · Oscar Leong · Wesam Sakla · Rebecca Willett · Stephan Hoyer · Jascha Sohl-Dickstein · Sam Greydanus · Gauri Jagatap · Chinmay Hegde · Michael Kellman · Jonathan Tamir · Nouamane Laanait · Ousmane Dia · Mirco Ravanelli · Jonathan Binas · Negar Rostamzadeh · Shirin Jalali · Tiantian Fang · Alex Schwing · Sébastien Lachapelle · Philippe Brouillard · Tristan Deleu · Simon Lacoste-Julien · Stella Yu · Arya Mazumdar · Ankit Singh Rawat · Yue Zhao · Jianshu Chen · Xiaoyang Li · Hubert Ramsauer · Gabrio Rizzuti · Nikolaos Mitsakos · Dingzhou Cao · Thomas Strohmer · Yang Li · Pei Peng · Gregory Ongie
 • 2019 Poster: Statistical-Computational Tradeoff in Single Index Models »
  Lingxiao Wang · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang
 • 2019 Poster: Provably Global Convergence of Actor-Critic: A Case for Linear Quadratic Regulator with Ergodic Cost »
  Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Mingyi Hong · Zhaoran Wang
 • 2019 Poster: Neural Proximal/Trust Region Policy Optimization Attains Globally Optimal Policy »
  Boyi Liu · Qi Cai · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang
 • 2019 Poster: Neural Temporal-Difference Learning Converges to Global Optima »
  Qi Cai · Zhuoran Yang · Jason Lee · Zhaoran Wang
 • 2019 Poster: Variance Reduced Policy Evaluation with Smooth Function Approximation »
  Hoi-To Wai · Mingyi Hong · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang · Kexin Tang
 • 2019 Poster: Policy Optimization Provably Converges to Nash Equilibria in Zero-Sum Linear Quadratic Games »
  Kaiqing Zhang · Zhuoran Yang · Tamer Basar
 • 2019 Poster: Convergent Policy Optimization for Safe Reinforcement Learning »
  Ming Yu · Zhuoran Yang · Mladen Kolar · Zhaoran Wang
 • 2018 Poster: Contrastive Learning from Pairwise Measurements »
  Yi Chen · Zhuoran Yang · Yuchen Xie · Zhaoran Wang
 • 2018 Poster: Provable Gaussian Embedding with One Observation »
  Ming Yu · Zhuoran Yang · Tuo Zhao · Mladen Kolar · Zhaoran Wang
 • 2018 Poster: Multi-Agent Reinforcement Learning via Double Averaging Primal-Dual Optimization »
  Hoi-To Wai · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang · Mingyi Hong
 • 2017 Poster: Online Convex Optimization with Stochastic Constraints »
  Hao Yu · Michael Neely · Xiaohan Wei
 • 2017 Poster: Estimation of the covariance structure of heavy-tailed distributions »
  Xiaohan Wei · Stanislav Minsker
 • 2017 Poster: Estimating High-dimensional Non-Gaussian Multiple Index Models via Stein’s Lemma »
  Zhuoran Yang · Krishnakumar Balasubramanian · Zhaoran Wang · Han Liu
 • 2016 Poster: More Supervision, Less Computation: Statistical-Computational Tradeoffs in Weakly Supervised Learning »
  Xinyang Yi · Zhaoran Wang · Zhuoran Yang · Constantine Caramanis · Han Liu