Timezone: »

 
Poster
Policy Continuation with Hindsight Inverse Dynamics
Hao Sun · Zhizhong Li · Xiaotong Liu · Bolei Zhou · Dahua Lin

Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #194

Solving goal-oriented tasks is an important but challenging problem in reinforcement learning (RL). For such tasks, the rewards are often sparse, making it difficult to learn a policy effectively. To tackle this difficulty, we propose a new approach called Policy Continuation with Hindsight Inverse Dynamics (PCHID). This approach learns from Hindsight Inverse Dynamics based on Hindsight Experience Replay. Enabling the learning process in a self-imitated manner and thus can be trained with supervised learning. This work also extends it to multi-step settings with Policy Continuation. The proposed method is general, which can work in isolation or be combined with other on-policy and off-policy algorithms. On two multi-goal tasks GridWorld and FetchReach, PCHID significantly improves the sample efficiency as well as the final performance.

Author Information

Hao Sun (CUHK)
Zhizhong Li (The Chinese University of Hong Kong)
Xiaotong Liu (Peking Uinversity)
Bolei Zhou (CUHK)
Dahua Lin (The Chinese University of Hong Kong)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2022 Poster: Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation »
  Xian Liu · Qianyi Wu · Hang Zhou · Yuanqi Du · Wayne Wu · Dahua Lin · Ziwei Liu
 • 2022 : Constrained MDPs can be Solved by Eearly-Termination with Recurrent Models »
  Hao Sun · Ziping Xu · Meng Fang · Zhenghao Peng · Taiyi Wang · Bolei Zhou
 • 2022 : Supervised Q-Learning can be a Strong Baseline for Continuous Control »
  Hao Sun · Ziping Xu · Taiyi Wang · Meng Fang · Bolei Zhou
 • 2022 : Supervised Q-Learning for Continuous Control »
  Hao Sun · Ziping Xu · Taiyi Wang · Meng Fang · Bolei Zhou
 • 2022 : MOPA: a Minimalist Off-Policy Approach to Safe-RL »
  Hao Sun · Ziping Xu · Zhenghao Peng · Meng Fang · Bo Dai · Bolei Zhou
 • 2022 : Novel Policy Seeking with Constrained Optimization »
  Hao Sun · Zhenghao Peng · Bolei Zhou
 • 2022 : Toward Causal-Aware RL: State-Wise Action-Refined Temporal Difference »
  Hao Sun · Taiyi Wang
 • 2022 : Factor Investing with a Deep Multi-Factor Model »
  Zikai Wei · Bo Dai · Dahua Lin
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 4B-4 »
  Ziyue Jiang · Zeeshan Khan · Yuxiang Yang · Chenze Shao · Yichong Leng · Zehao Yu · Wenguan Wang · Xian Liu · Zehua Chen · Yang Feng · Qianyi Wu · James Liang · C.V. Jawahar · Junjie Yang · Zhe Su · Songyou Peng · Yufei Xu · Junliang Guo · Michael Niemeyer · Hang Zhou · Zhou Zhao · Makarand Tapaswi · Dongfang Liu · Qian Yang · Torsten Sattler · Yuanqi Du · Haohe Liu · Jing Zhang · Andreas Geiger · Yi Ren · Long Lan · Jiawei Chen · Wayne Wu · Dahua Lin · Dacheng Tao · Xu Tan · Jinglin Liu · Ziwei Liu · 振辉 叶 · Danilo Mandic · Lei He · Xiangyang Li · Tao Qin · sheng zhao · Tie-Yan Liu
 • 2022 Spotlight: Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation »
  Xian Liu · Qianyi Wu · Hang Zhou · Yuanqi Du · Wayne Wu · Dahua Lin · Ziwei Liu
 • 2022 Poster: Semi-Supervised Semantic Segmentation via Gentle Teaching Assistant »
  Ying Jin · Jiaqi Wang · Dahua Lin
 • 2022 Poster: Exploit Reward Shifting in Value-Based Deep-RL: Optimistic Curiosity-Based Exploration and Conservative Exploitation via Linear Reward Shaping »
  Hao Sun · Lei Han · Rui Yang · Xiaoteng Ma · Jian Guo · Bolei Zhou
 • 2021 Poster: Generative Occupancy Fields for 3D Surface-Aware Image Synthesis »
  Xudong XU · Xingang Pan · Dahua Lin · Bo Dai
 • 2021 Poster: Balanced Chamfer Distance as a Comprehensive Metric for Point Cloud Completion »
  Tong Wu · Liang Pan · Junzhe Zhang · Tai WANG · Ziwei Liu · Dahua Lin
 • 2021 Poster: Few-Shot Object Detection via Association and DIscrimination »
  Yuhang Cao · Jiaqi Wang · Ying Jin · Tong Wu · Kai Chen · Ziwei Liu · Dahua Lin
 • 2019 : Afternoon Coffee Break & Poster Session »
  Heidi Komkov · Stanislav Fort · Zhaoyou Wang · Rose Yu · Ji Hwan Park · Samuel Schoenholz · Taoli Cheng · Ryan-Rhys Griffiths · Chase Shimmin · Surya Karthik Mukkavili · Philippe Schwaller · Christian Knoll · Yangzesheng Sun · Keiichi Kisamori · Gavin Graham · Gavin Portwood · Hsin-Yuan Huang · Paul Novello · Moritz Munchmeyer · Anna Jungbluth · Daniel Levine · Ibrahim Ayed · Steven Atkinson · Jan Hermann · Peter Grönquist · · Priyabrata Saha · Yannik Glaser · Lingge Li · Yutaro Iiyama · Rushil Anirudh · Maciej Koch-Janusz · Vikram Sundar · Francois Lanusse · Auralee Edelen · Jonas Köhler · Jacky H. T. Yip · jiadong guo · Xiangyang Ju · Adi Hanuka · Adrian Albert · Valentina Salvatelli · Mauro Verzetti · Javier Duarte · Eric Moreno · Emmanuel de Bézenac · Athanasios Vlontzos · Alok Singh · Thomas Klijnsma · Brad Neuberg · Paul Wright · Mustafa Mustafa · David Schmidt · Steven Farrell · Hao Sun
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster Session »
  Matthia Sabatelli · Adam Stooke · Amir Abdi · Paulo Rauber · Leonard Adolphs · Ian Osband · Hardik Meisheri · Karol Kurach · Johannes Ackermann · Matt Benatan · GUO ZHANG · Chen Tessler · Dinghan Shen · Mikayel Samvelyan · Riashat Islam · Murtaza Dalal · Luke Harries · Andrey Kurenkov · Konrad Żołna · Sudeep Dasari · Kristian Hartikainen · Ofir Nachum · Kimin Lee · Markus Holzleitner · Vu Nguyen · Francis Song · Christopher Grimm · Felipe Leno da Silva · Yuping Luo · Yifan Wu · Alex Lee · Thomas Paine · Wei-Yang Qu · Daniel Graves · Yannis Flet-Berliac · Yunhao Tang · Suraj Nair · Matthew Hausknecht · Akhil Bagaria · Simon Schmitt · Bowen Baker · Paavo Parmas · Benjamin Eysenbach · Lisa Lee · Siyu Lin · Daniel Seita · Abhishek Gupta · Riley Simmons-Edler · Yijie Guo · Kevin Corder · Vikash Kumar · Scott Fujimoto · Adam Lerer · Ignasi Clavera Gilaberte · Nicholas Rhinehart · Ashvin Nair · Ge Yang · Lingxiao Wang · Sungryull Sohn · J. Fernando Hernandez-Garcia · Xian Yeow Lee · Rupesh Srivastava · Khimya Khetarpal · Chenjun Xiao · Luckeciano Carvalho Melo · Rishabh Agarwal · Tianhe Yu · Glen Berseth · Devendra Singh Chaplot · Jie Tang · Anirudh Srinivasan · Tharun Kumar Reddy Medini · Aaron Havens · Misha Laskin · Asier Mujika · Rohan Saphal · Joseph Marino · Alex Ray · Joshua Achiam · Ajay Mandlekar · Zhuang Liu · Danijar Hafner · Zhiwen Tang · Ted Xiao · Michael Walton · Jeff Druce · Ferran Alet · Zhang-Wei Hong · Stephanie Chan · Anusha Nagabandi · Hao Liu · Hao Sun · Ge Liu · Dinesh Jayaraman · John Co-Reyes · Sophia Sanborn
 • 2019 : Poster and Coffee Break 1 »
  Aaron Sidford · Aditya Mahajan · Alejandro Ribeiro · Alex Lewandowski · Ali H Sayed · Ambuj Tewari · Angelika Steger · Anima Anandkumar · Asier Mujika · Hilbert J Kappen · Bolei Zhou · Byron Boots · Chelsea Finn · Chen-Yu Wei · Chi Jin · Ching-An Cheng · Christina Yu · Clement Gehring · Craig Boutilier · Dahua Lin · Daniel McNamee · Daniel Russo · David Brandfonbrener · Denny Zhou · Devesh Jha · Diego Romeres · Doina Precup · Dominik Thalmeier · Eduard Gorbunov · Elad Hazan · Elena Smirnova · Elvis Dohmatob · Emma Brunskill · Enrique Munoz de Cote · Ethan Waldie · Florian Meier · Florian Schaefer · Ge Liu · Gergely Neu · Haim Kaplan · Hao Sun · Hengshuai Yao · Jalaj Bhandari · James A Preiss · Jayakumar Subramanian · Jiajin Li · Jieping Ye · Jimmy Smith · Joan Bas Serrano · Joan Bruna · John Langford · Jonathan Lee · Jose A. Arjona-Medina · Kaiqing Zhang · Karan Singh · Yuping Luo · Zafarali Ahmed · Zaiwei Chen · Zhaoran Wang · Zhizhong Li · Zhuoran Yang · Ziping Xu · Ziyang Tang · Yi Mao · David Brandfonbrener · Shirli Di-Castro · Riashat Islam · Zuyue Fu · Abhishek Naik · Saurabh Kumar · Benjamin Petit · Angeliki Kamoutsi · Simone Totaro · Arvind Raghunathan · Rui Wu · Donghwan Lee · Dongsheng Ding · Alec Koppel · Hao Sun · Christian Tjandraatmadja · Mahdi Karami · Jincheng Mei · Chenjun Xiao · Junfeng Wen · Zichen Zhang · Ross Goroshin · Mohammad Pezeshki · Jiaqi Zhai · Philip Amortila · Shuo Huang · Mariya Vasileva · El houcine Bergou · Adel Ahmadyan · Haoran Sun · Sheng Zhang · Lukas Gruber · Yuanhao Wang · Tetiana Parshakova
 • 2018 Poster: A Neural Compositional Paradigm for Image Captioning »
  Bo Dai · Sanja Fidler · Dahua Lin
 • 2018 Poster: Trajectory Convolution for Action Recognition »
  Yue Zhao · Yuanjun Xiong · Dahua Lin
 • 2017 Poster: Contrastive Learning for Image Captioning »
  Bo Dai · Dahua Lin
 • 2013 Poster: Online Learning of Nonparametric Mixture Models via Sequential Variational Approximation »
  Dahua Lin
 • 2012 Poster: Coupling Nonparametric Mixtures via Latent Dirichlet Processes »
  Dahua Lin · John Fisher III
 • 2010 Oral: Construction of Dependent Dirichlet Processes based on Poisson Processes »
  Dahua Lin · Eric Grimson · John Fisher III
 • 2010 Poster: Construction of Dependent Dirichlet Processes based on Poisson Processes »
  Dahua Lin · Eric Grimson · John Fisher III