Timezone: »

 
Poster
Neural Proximal/Trust Region Policy Optimization Attains Globally Optimal Policy
Boyi Liu · Qi Cai · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang

Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #210

Proximal policy optimization and trust region policy optimization (PPO and TRPO) with actor and critic parametrized by neural networks achieve significant empirical success in deep reinforcement learning. However, due to nonconvexity, the global convergence of PPO and TRPO remains less understood, which separates theory from practice. In this paper, we prove that a variant of PPO and TRPO equipped with overparametrized neural networks converges to the globally optimal policy at a sublinear rate. The key to our analysis is the global convergence of infinite-dimensional mirror descent under a notion of one-point monotonicity, where the gradient and iterate are instantiated by neural networks. In particular, the desirable representation power and optimization geometry induced by the overparametrization of such neural networks allow them to accurately approximate the infinite-dimensional gradient and iterate.

Author Information

Boyi Liu (Northwestern University)
Qi Cai (Northwestern University)
Zhuoran Yang (Princeton University)
Zhaoran Wang (Northwestern University)

More from the Same Authors

 • 2022 Poster: Inducing Equilibria via Incentives: Simultaneous Design-and-Play Ensures Global Convergence »
  Boyi Liu · Jiayang Li · Zhuoran Yang · Hoi-To Wai · Mingyi Hong · Yu Nie · Zhaoran Wang
 • 2022 Poster: Relational Reasoning via Set Transformers: Provable Efficiency and Applications to MARL »
  Fengzhuo Zhang · Boyi Liu · Kaixin Wang · Vincent Tan · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang
 • 2021 Poster: BooVI: Provably Efficient Bootstrapped Value Iteration »
  Boyi Liu · Qi Cai · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang
 • 2020 Poster: Can Temporal-Difference and Q-Learning Learn Representation? A Mean-Field Theory »
  Yufeng Zhang · Qi Cai · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang
 • 2020 Oral: Can Temporal-Difference and Q-Learning Learn Representation? A Mean-Field Theory »
  Yufeng Zhang · Qi Cai · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang
 • 2020 Poster: Provably Efficient Neural Estimation of Structural Equation Models: An Adversarial Approach »
  Luofeng Liao · You-Lin Chen · Zhuoran Yang · Bo Dai · Mladen Kolar · Zhaoran Wang
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster Spotlight 2 »
  Aaron Sidford · Mengdi Wang · Lin Yang · Yinyu Ye · Zuyue Fu · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang · Ofir Nachum · Bo Dai · Ilya Kostrikov · Dale Schuurmans · Ziyang Tang · Yihao Feng · Lihong Li · Denny Zhou · Qiang Liu · Rodrigo Toro Icarte · Ethan Waldie · Toryn Klassen · Rick Valenzano · Margarita Castro · Simon Du · Sham Kakade · Ruosong Wang · Minshuo Chen · Tianyi Liu · Xingguo Li · Zhaoran Wang · Tuo Zhao · Philip Amortila · Doina Precup · Prakash Panangaden · Marc Bellemare
 • 2019 : Poster and Coffee Break 1 »
  Aaron Sidford · Aditya Mahajan · Alejandro Ribeiro · Alex Lewandowski · Ali H Sayed · Ambuj Tewari · Angelika Steger · Anima Anandkumar · Asier Mujika · Hilbert J Kappen · Bolei Zhou · Byron Boots · Chelsea Finn · Chen-Yu Wei · Chi Jin · Ching-An Cheng · Christina Yu · Clement Gehring · Craig Boutilier · Dahua Lin · Daniel McNamee · Daniel Russo · David Brandfonbrener · Denny Zhou · Devesh Jha · Diego Romeres · Doina Precup · Dominik Thalmeier · Eduard Gorbunov · Elad Hazan · Elena Smirnova · Elvis Dohmatob · Emma Brunskill · Enrique Munoz de Cote · Ethan Waldie · Florian Meier · Florian Schaefer · Ge Liu · Gergely Neu · Haim Kaplan · Hao Sun · Hengshuai Yao · Jalaj Bhandari · James A Preiss · Jayakumar Subramanian · Jiajin Li · Jieping Ye · Jimmy Smith · Joan Bas Serrano · Joan Bruna · John Langford · Jonathan Lee · Jose A. Arjona-Medina · Kaiqing Zhang · Karan Singh · Yuping Luo · Zafarali Ahmed · Zaiwei Chen · Zhaoran Wang · Zhizhong Li · Zhuoran Yang · Ziping Xu · Ziyang Tang · Yi Mao · David Brandfonbrener · Shirli Di-Castro · Riashat Islam · Zuyue Fu · Abhishek Naik · Saurabh Kumar · Benjamin Petit · Angeliki Kamoutsi · Simone Totaro · Arvind Raghunathan · Rui Wu · Donghwan Lee · Dongsheng Ding · Alec Koppel · Hao Sun · Christian Tjandraatmadja · Mahdi Karami · Jincheng Mei · Chenjun Xiao · Junfeng Wen · Zichen Zhang · Ross Goroshin · Mohammad Pezeshki · Jiaqi Zhai · Philip Amortila · Shuo Huang · Mariya Vasileva · El houcine Bergou · Adel Ahmadyan · Haoran Sun · Sheng Zhang · Lukas Gruber · Yuanhao Wang · Tetiana Parshakova
 • 2019 : Poster Session »
  Jonathan Scarlett · Piotr Indyk · Ali Vakilian · Adrian Weller · Partha P Mitra · Benjamin Aubin · Bruno Loureiro · Florent Krzakala · Lenka Zdeborová · Kristina Monakhova · Joshua Yurtsever · Laura Waller · Hendrik Sommerhoff · Michael Moeller · Rushil Anirudh · Shuang Qiu · Xiaohan Wei · Zhuoran Yang · Jayaraman Thiagarajan · Salman Asif · Michael Gillhofer · Johannes Brandstetter · Sepp Hochreiter · Felix Petersen · Dhruv Patel · Assad Oberai · Akshay Kamath · Sushrut Karmalkar · Eric Price · Ali Ahmed · Zahra Kadkhodaie · Sreyas Mohan · Eero Simoncelli · Carlos Fernandez-Granda · Oscar Leong · Wesam Sakla · Rebecca Willett · Stephan Hoyer · Jascha Sohl-Dickstein · Sam Greydanus · Gauri Jagatap · Chinmay Hegde · Michael Kellman · Jonathan Tamir · Nouamane Laanait · Ousmane Dia · Mirco Ravanelli · Jonathan Binas · Negar Rostamzadeh · Shirin Jalali · Tiantian Fang · Alex Schwing · Sébastien Lachapelle · Philippe Brouillard · Tristan Deleu · Simon Lacoste-Julien · Stella Yu · Arya Mazumdar · Ankit Singh Rawat · Yue Zhao · Jianshu Chen · Xiaoyang Li · Hubert Ramsauer · Gabrio Rizzuti · Nikolaos Mitsakos · Dingzhou Cao · Thomas Strohmer · Yang Li · Pei Peng · Gregory Ongie
 • 2019 : Robust One-Bit Recovery via ReLU Generative Networks: Improved Statistical Rate and Global Landscape Analysis »
  Shuang Qiu · Xiaohan Wei · Zhuoran Yang
 • 2019 Poster: Statistical-Computational Tradeoff in Single Index Models »
  Lingxiao Wang · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang
 • 2019 Poster: Provably Global Convergence of Actor-Critic: A Case for Linear Quadratic Regulator with Ergodic Cost »
  Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Mingyi Hong · Zhaoran Wang
 • 2019 Poster: Neural Temporal-Difference Learning Converges to Global Optima »
  Qi Cai · Zhuoran Yang · Jason Lee · Zhaoran Wang
 • 2019 Poster: Variance Reduced Policy Evaluation with Smooth Function Approximation »
  Hoi-To Wai · Mingyi Hong · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang · Kexin Tang
 • 2019 Poster: Policy Optimization Provably Converges to Nash Equilibria in Zero-Sum Linear Quadratic Games »
  Kaiqing Zhang · Zhuoran Yang · Tamer Basar
 • 2019 Poster: Convergent Policy Optimization for Safe Reinforcement Learning »
  Ming Yu · Zhuoran Yang · Mladen Kolar · Zhaoran Wang
 • 2018 Poster: Contrastive Learning from Pairwise Measurements »
  Yi Chen · Zhuoran Yang · Yuchen Xie · Zhaoran Wang
 • 2018 Poster: Provable Gaussian Embedding with One Observation »
  Ming Yu · Zhuoran Yang · Tuo Zhao · Mladen Kolar · Zhaoran Wang
 • 2018 Poster: Multi-Agent Reinforcement Learning via Double Averaging Primal-Dual Optimization »
  Hoi-To Wai · Zhuoran Yang · Zhaoran Wang · Mingyi Hong
 • 2017 Poster: Estimating High-dimensional Non-Gaussian Multiple Index Models via Stein’s Lemma »
  Zhuoran Yang · Krishnakumar Balasubramanian · Zhaoran Wang · Han Liu
 • 2016 Poster: More Supervision, Less Computation: Statistical-Computational Tradeoffs in Weakly Supervised Learning »
  Xinyang Yi · Zhaoran Wang · Zhuoran Yang · Constantine Caramanis · Han Liu