`

Timezone: »

 
Modeling Spatiotemporal Multimodal Language with Recurrent Multistage Fusion
Paul Pu Liang

Fri Dec 07 08:45 AM -- 09:00 AM (PST) @ None

Author Information

Paul Pu Liang (Carnegie Mellon University)

More from the Same Authors

 • 2020 : Learning in Low Resource Modalities via Cross-Modal Generalization »
  Paul Pu Liang
 • 2021 : MultiBench: Multiscale Benchmarks for Multimodal Representation Learning »
  Paul Pu Liang · Yiwei Lyu · Xiang Fan · Zetian Wu · Yun Cheng · Jason Wu · Leslie (Yufan) Chen · Peter Wu · Michelle A. Lee · Yuke Zhu · Ruslan Salakhutdinov · Louis-Philippe Morency
 • 2020 Workshop: First Workshop on Quantum Tensor Networks in Machine Learning »
  Xiao-Yang Liu · Qibin Zhao · Jacob Biamonte · Cesar F Caiafa · Paul Pu Liang · Nadav Cohen · Stefan Leichenauer
 • 2019 : Extended Poster Session »
  Travis LaCroix · Marie Ossenkopf · Mina Lee · Nicole Fitzgerald · Daniela Mihai · Jonathon Hare · Ali Zaidi · Alexander Cowen-Rivers · Alana Marzoev · Eugene Kharitonov · Luyao Yuan · Tomasz Korbak · Paul Pu Liang · Yi Ren · Roberto Dessì · Peter Potash · Shangmin Guo · Tatsunori Hashimoto · Percy Liang · Julian Zubek · Zipeng Fu · Song-Chun Zhu · Adam Lerer
 • 2019 Poster: Deep Gamblers: Learning to Abstain with Portfolio Theory »
  Liu Ziyin · Zhikang Wang · Paul Pu Liang · Russ Salakhutdinov · Louis-Philippe Morency · Masahito Ueda
 • 2018 : Coffee break + posters 2 »
  Jan Kremer · Erik McDermott · Brandon Carter · Albert Zeyer · Andreas Krug · Paul Pu Liang · Katherine Lee · Dominika Basaj · Abelino Jimenez · Lisa Fan · Gautam Bhattacharya · Tzeviya S Fuchs · David Gifford · Loren Lugosch · Orhan Firat · Benjamin Baer · JAHANGIR ALAM · Jamin Shin · Mirco Ravanelli · Paul Smolensky · Zining Zhu · Hamid Eghbal-zadeh · Skyler Seto · Imran Sheikh · Joao Felipe Santos · Yonatan Belinkov · Nadir Durrani · Oiwi Parker Jones · Shuai Tang · André Merboldt · Titouan Parcollet · Wei-Ning Hsu · Krishna Pillutla · Ehsan Hosseini-Asl · Monica Dinculescu · Alexander Amini · Ying Zhang · Taoli Cheng · Alain Tapp