Timezone: »

 
Spotlight
Efficient Online Portfolio with Logarithmic Regret
Haipeng Luo · Chen-Yu Wei · Kai Zheng

Wed Dec 05 07:35 AM -- 07:40 AM (PST) @ Room 220 CD
We study the decades-old problem of online portfolio management and propose the first algorithm with logarithmic regret that is not based on Cover's Universal Portfolio algorithm and admits much faster implementation. Specifically Universal Portfolio enjoys optimal regret $\mathcal{O}(N\ln T)$ for $N$ financial instruments over $T$ rounds, but requires log-concave sampling and has a large polynomial running time. Our algorithm, on the other hand, ensures a slightly larger but still logarithmic regret of $\mathcal{O}(N^2(\ln T)^4)$, and is based on the well-studied Online Mirror Descent framework with a novel regularizer that can be implemented via standard optimization methods in time $\mathcal{O}(TN^{2.5})$ per round. The regret of all other existing works is either polynomial in $T$ or has a potentially unbounded factor such as the inverse of the smallest price relative.

Author Information

Haipeng Luo (University of Southern California)
Chen-Yu Wei (University of Southern California)
Kai Zheng (Peking University)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2023 Poster: Bypassing the Simulator: Near-Optimal Adversarial Linear Contextual Bandits »
  Haolin Liu · Chen-Yu Wei · Julian Zimmert
 • 2023 Poster: Last-Iterate Convergent Policy Gradient Primal-Dual Methods for Constrained MDPs »
  Dongsheng Ding · Chen-Yu Wei · Kaiqing Zhang · Alejandro Ribeiro
 • 2023 Poster: First- and Second-Order Bounds for Adversarial Linear Contextual Bandits »
  Iuliia Olkhovskaia · Jack Mayo · Tim van Erven · Gergely Neu · Chen-Yu Wei
 • 2023 Poster: Uncoupled and Convergent Learning in Two-Player Zero-Sum Markov Games »
  Yang Cai · Haipeng Luo · Chen-Yu Wei · Weiqiang Zheng
 • 2023 Poster: No-Regret Online Reinforcement Learning with Adversarial Losses and Transitions »
  William Chang · Tiancheng Jin · Junyan Liu · Haipeng Luo · Chloé Rouyer · Chen-Yu Wei
 • 2021 Poster: Policy Optimization in Adversarial MDPs: Improved Exploration via Dilated Bonuses »
  Haipeng Luo · Chen-Yu Wei · Chung-Wei Lee
 • 2020 Poster: Bias no more: high-probability data-dependent regret bounds for adversarial bandits and MDPs »
  Chung-Wei Lee · Haipeng Luo · Chen-Yu Wei · Mengxiao Zhang
 • 2020 Oral: Bias no more: high-probability data-dependent regret bounds for adversarial bandits and MDPs »
  Chung-Wei Lee · Haipeng Luo · Chen-Yu Wei · Mengxiao Zhang
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster and Coffee Break 1 »
  Aaron Sidford · Aditya Mahajan · Alejandro Ribeiro · Alex Lewandowski · Ali H Sayed · Ambuj Tewari · Angelika Steger · Anima Anandkumar · Asier Mujika · Hilbert J Kappen · Bolei Zhou · Byron Boots · Chelsea Finn · Chen-Yu Wei · Chi Jin · Ching-An Cheng · Christina Yu · Clement Gehring · Craig Boutilier · Dahua Lin · Daniel McNamee · Daniel Russo · David Brandfonbrener · Denny Zhou · Devesh Jha · Diego Romeres · Doina Precup · Dominik Thalmeier · Eduard Gorbunov · Elad Hazan · Elena Smirnova · Elvis Dohmatob · Emma Brunskill · Enrique Munoz de Cote · Ethan Waldie · Florian Meier · Florian Schaefer · Ge Liu · Gergely Neu · Haim Kaplan · Hao Sun · Hengshuai Yao · Jalaj Bhandari · James A Preiss · Jayakumar Subramanian · Jiajin Li · Jieping Ye · Jimmy Smith · Joan Bas Serrano · Joan Bruna · John Langford · Jonathan Lee · Jose A. Arjona-Medina · Kaiqing Zhang · Karan Singh · Yuping Luo · Zafarali Ahmed · Zaiwei Chen · Zhaoran Wang · Zhizhong Li · Zhuoran Yang · Ziping Xu · Ziyang Tang · Yi Mao · David Brandfonbrener · Shirli Di-Castro · Riashat Islam · Zuyue Fu · Abhishek Naik · Saurabh Kumar · Benjamin Petit · Angeliki Kamoutsi · Simone Totaro · Arvind Raghunathan · Rui Wu · Donghwan Lee · Dongsheng Ding · Alec Koppel · Hao Sun · Christian Tjandraatmadja · Mahdi Karami · Jincheng Mei · Chenjun Xiao · Junfeng Wen · Zichen Zhang · Ross Goroshin · Mohammad Pezeshki · Jiaqi Zhai · Philip Amortila · Shuo Huang · Mariya Vasileva · El houcine Bergou · Adel Ahmadyan · Haoran Sun · Sheng Zhang · Lukas Gruber · Yuanhao Wang · Tetiana Parshakova
 • 2019 Poster: Equipping Experts/Bandits with Long-term Memory »
  Kai Zheng · Haipeng Luo · Ilias Diakonikolas · Liwei Wang