Timezone: »

 
Poster
Stacked Semantics-Guided Attention Model for Fine-Grained Zero-Shot Learning
yunlong yu · Zhong Ji · Yanwei Fu · Jichang Guo · Yanwei Pang · Zhongfei (Mark) Zhang

Tue Dec 04 02:00 PM -- 04:00 PM (PST) @ Room 210 #67

Zero-Shot Learning (ZSL) is generally achieved via aligning the semantic relationships between the visual features and the corresponding class semantic descriptions. However, using the global features to represent fine-grained images may lead to sub-optimal results since they neglect the discriminative differences of local regions. Besides, different regions contain distinct discriminative information. The important regions should contribute more to the prediction. To this end, we propose a novel stacked semantics-guided attention (S2GA) model to obtain semantic relevant features by using individual class semantic features to progressively guide the visual features to generate an attention map for weighting the importance of different local regions. Feeding both the integrated visual features and the class semantic features into a multi-class classification architecture, the proposed framework can be trained end-to-end. Extensive experimental results on CUB and NABird datasets show that the proposed approach has a consistent improvement on both fine-grained zero-shot classification and retrieval tasks.

Author Information

yunlong yu (Tianjin University)
Zhong Ji (Tianjin University)

He is currently a Full Professor with the School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University. His current research interests include machine learning, computer vision, multimedia understanding, and video summarization. He has authored more than 80 scientific papers, including NeurIPS, CVPR, ICCV, ECCV, AAAI, IJCAI, ACM MM, TNNLS, TIP, TCYB, TCSVT, ICME, ICIP, etc.

Yanwei Fu (Fudan University, Shanghai; AItrics Inc. Seoul)
Jichang Guo (Tianjin University)
Yanwei Pang (Tianjin University)
Zhongfei (Mark) Zhang (Binghamton University)

More from the Same Authors

 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5B-3 »
  Yanze Wu · Jie Xiao · Nianzu Yang · Jieyi Bi · Jian Yao · Yiting Chen · Qizhou Wang · Yangru Huang · Yongqiang Chen · Peixi Peng · Yuxin Hong · Xintao Wang · Feng Liu · Yining Ma · Qibing Ren · Xueyang Fu · Yonggang Zhang · Kaipeng Zeng · Jiahai Wang · GEN LI · Yonggang Zhang · Qitian Wu · Yifan Zhao · Chiyu Wang · Junchi Yan · Feng Wu · Yatao Bian · Xiaosong Jia · Ying Shan · Zhiguang Cao · Zheng-Jun Zha · Guangyao Chen · Tianjun Xiao · Han Yang · Jing Zhang · Jinbiao Chen · MA Kaili · Yonghong Tian · Junchi Yan · Chen Gong · Tong He · Binghui Xie · Yuan Sun · Francesco Locatello · Tongliang Liu · Yeow Meng Chee · David P Wipf · Tongliang Liu · Bo Han · Bo Han · Yanwei Fu · James Cheng · Zheng Zhang
 • 2022 Spotlight: Self-supervised Amodal Video Object Segmentation »
  Jian Yao · Yuxin Hong · Chiyu Wang · Tianjun Xiao · Tong He · Francesco Locatello · David P Wipf · Yanwei Fu · Zheng Zhang
 • 2022 Poster: Self-supervised Amodal Video Object Segmentation »
  Jian Yao · Yuxin Hong · Chiyu Wang · Tianjun Xiao · Tong He · Francesco Locatello · David P Wipf · Yanwei Fu · Zheng Zhang
 • 2021 Poster: The Image Local Autoregressive Transformer »
  Chenjie Cao · Yuxin Hong · Xiang Li · Chengrong Wang · Chengming Xu · Yanwei Fu · Xiangyang Xue
 • 2019 Poster: Meta-Reinforced Synthetic Data for One-Shot Fine-Grained Visual Recognition »
  Satoshi Tsutsui · Yanwei Fu · David Crandall
 • 2016 Poster: Doubly Convolutional Neural Networks »
  Shuangfei Zhai · Yu Cheng · Weining Lu · Zhongfei (Mark) Zhang